Skånes Idrottsförbund

VINNARE AV SKÅNES IDROTTSLEDARSTIPENDIER 2016

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2016 10:19 CEST


Idrottsledarna är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheterna att påverka och fostra ungdomarna och härigenom bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill med Skånes Idrottsledarstipendier uppmärksamma den viktiga roll idrottsrörelsen spelar i dagens civilsamhälle.

Alla är välkomna i en idrottsförening. Oavsett om man är flicka eller pojke, vilket land man kommer ifrån, är religiös eller ej eller vad man har för yrkesbakgrund och bostadsort. I idrottsföreningen samsas människor först och främst kring sitt intresse och vilja att skapa något gemensamt. Idrottens språk är dessutom internationellt: en boll studsar lika bra på svenska som på serbiska, ett längdhopp är lika långt på swahili som på svenska. Idrott berör många och ger ett gemensamt ämne att prata kring.

-Idrotten kan, med sitt universella språk, spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Influenser från andra kulturer bidrar till en positiv utveckling inom den svenska idrotten,berättar Patrik Karlsson som är distriktidrottschef på Skåneidrotten.

Bra idrott bygger på att det finns ledare och tränare som instruerar, motiverar och stödjer de unga idrottarna. Dessutom är de viktiga förebilder. De har ett stort ansvar och ägnar delar av sin fritid åt egna och andras barn och ungdomar.

-Att kunna dela ut stipendier till ideella ledare som en bonus för deras föreningsengagemang är väldigt betydelsefullt, både för den ideella ledaren och för föreningen, fortsätter Patrik Karlsson. Att dela ut så många som 200 stipendier vid ett och samma tillfälle är unikt i Sverige.

Tillsammans med Sparbankstiftelserna i Skåne* har Skåneidrotten i år alltså möjlighet att belöna 200 av dessa förebilder. Stipendiaten får 7000 kr för sina goda ledarinsatser inom barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Deras föreningar erhåller också 3000 kr för att stödja och utveckla sin verksamhet för barn och ungdomsidrotten.

Idrottsföreningar i Skåne har haft möjlighet att nominera en man och en kvinna. Att väga in jämställdhetsaspekten är ett medvetet och självklart beslut, helt i linje med idrottsrörelsens mål.

Stipendierna kommer att delas ut under trevliga former torsdagen den 19 maj på Sparbanken Skåne Arena i Lund.

Läs mer här samt se vilka personer som belönades med stipendium 2016

*Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Gripen, Sparbanksstiftelsen Öresund

För mer information kontakta:
Skåneidrotten
Daniel Andersson, verksamhetsledare
010-476 57 41

Skåneidrotten - en kraftfull resurs för vinnande samspel!