MANDAWORKS AB

Vinnare i Allmän Arkitekttävling om centrala Floda

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2013 14:42 CET

Mandaworks och Hosper Sweden är vinnare i arkitekttävlingen om centrala Floda. Av 59 inlämnade förslag valde en jury “Nere vid Ån” till vinnare. Priset delades ut vid en cermoni i Lerum torsdagen den 21:a februari. Tävlingen arrangeras av Lerums kommun och Sveriges Arkitekter i samarbete med Floda torg fastighets ab och Kusebacka stiftelsen /Garveriet. Under tävlingsperioden har förslagen ställts ut i centrala Floda och setts av över 600 besökare. Tävlingen är ett led i planeringen av den centrala delen av tätorten Floda och avsikten är att vinnande team ska vara delaktiga i den fortsatta planeringen. 

Juryns utlåtande lyder:

”Det forsande vattnet från Sävelången till Säveån är kraften i Floda.” 

Genom att etablera en ny plats vid och i Säveån, det Blå Torget, utveckla Säveåns norra sida mot tågstationen och binda samman Garveriet med centrum, skapas förutsättningar för en spännande utveckling av Floda centrum. 

Förslaget visar på flera starka platser och tät ny bebyggelse som utvecklar Flodas specifika kvaliteter. Dessa kan utvecklas till starka besöksmål för Göteborgsregionen och samtidigt vara vardagsplatser för Flodaborna. 

Förslaget är robust och med så tydliga kvaliteter att det kan leda en stadsomvandlingsprocess med många aktörer, samråd och medskapandeprocesser med allmänhet och föreningar. Bearbetningar kommer att göra att kvaliteterna i förslaget gradvis förädlas. 

”Nere vid ån” tar fasta på och utvecklar Flodas starkaste kvaliteter: vattnet, naturen och Garveriet. De offentliga platserna vid Säveån förädlar och utvecklar Flodas befintliga karaktär och identitet som ett samhälle kring vattnet. Förslagsställarna presenterar en robust och sammanhängande struktur av offentliga stråk, där stationen ligger kvar i nuvarande läge och entréerna till centrum görs tydligare och mer välkomnande.

Förslagets clou är det Blå Torget – en innovativ omtolkning av torget som offentligt rum där den forsande ån skapar ett naturligt skådespel året runt. Torget förbinder de två sidorna av Säveån, lyfter fram de gamla husen vid Aludden och skapar ett nytt stadsrum som kopplar ihop Flodas centrala delar.

Förslaget omfattar samtliga hållbarhetsaspekter: sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska. 

Mandaworks startade i Nederländerna 2009 och etablerades 2010 som aktiebolag i Sverige. Grundare och ägare är Martin Arfalk. Hosper är ursprungligen ett Nederländskt kontor och 2006 startade Patrick Verhoeven också en verksamhet i Sverige.  Mandaworks och Hosper Sweden har sedan flera år ett nära samarbete. Kontorens huvudfokus är landskapsarkitektur och stadsplanering i en kombination, urban design.