Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vinnaren av Gulduttern 2006 - Örserums Åkeri

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 11:33 CET

Örserums Åkeri fick priset Gulduttern som årets attraktivaste arbetsgivare och Jordbruksverket fick ett hedersomnämnande när priset delades ut på Jönköpingsgalan lördagen den 18 mars.
För första gången var det dags att utse årets attraktivaste arbetsgivare i Jönköpings län. En vinnare av Gulduttern 2006 och ett hedersomnämnande delades ut på Jönköpings Galan den 18 mars på Konserthuset. Bakom priset stod Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan och Handelskammaren. Det finansierades dessutom delvis av EU-medel. Priset delades ut av Länsarbetsdirektör Pia Gustavsson och Per Risberg, Styrelseordförande, Handelskammaren i Jönköping.

God arbetsmiljö
Syftet med utmärkelsen, som symboliseras av Gulduttern, är att visa att en god arbetsmiljö gällande jämställdhet, etnisk mångfald och god hälsa har bra effekter för organisationens utveckling, vilket i sin tur ger ökad lönsamhet och måluppfyllelse.

Örserums Åkeri
Örserums åkeri fick Gulduttern som årets attraktivaste arbetsgivare för att de höjt sig över mängden när det gäller hälsofrämjande arbete. De har med finurligt uttänkta styrmedel bidragit till en varaktig livsstilsförbättring för de anställda, bättre sammanhållning i gruppen och färre sjukskrivningar. Personal erbjuds hälsosamtal, rådgivning och träning med en licensierad personlig tränare och de har möjlighet att få motion på fritiden utbytt mot kompensationsledighet enligt vissa regler. På plats för att ta emot det eftertraktade priset var Marica Härold, delägare och projektansvarig för hälsoprojektet och Christer Svensson, delägare och VD.

Jordbruksverket
Jordbruksverket fick ett hedersomnämnande för deras insatser gällande jämställdhetsarbete; de har tagit fasta på att det är en merit att vara pappaledig genom att tydligt signalera att det är fullt möjligt att kombinera föräldraskap med medarbetarskap/chefskap. De har också skapat ett informellt forum för pappor som har varit eller ska vara föräldralediga. Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson tog emot hedersomnämnandet.

Goda förebilder
Förutom att några av de arbetsgivare i länet som arbetat aktivt med dessa frågor blir premierade, banar de även vägen för andra arbetsgivare som förhoppningsvis blir inspirerade att arbeta med dessa frågor bland sin personal.

28 nominerade och 13 kandiderade
28 arbetsgivare inom privat och offentlig sektor i hela länet nominerades tidigare i år för sina särskilda insatser för att förbättra arbetsmiljön med hänsyn tagen till en eller flera av kategorierna jämställdhet, etnisk mångfald och hälsofrämjande arbete. Intresset att anta nomineringen och kandidera om utmärkelsen var stort och 13 företag och organisationer kandiderade till Gulduttern 2006.

Juryn
Juryn som fattade beslut om vilken arbetsgivare som får pris och vilken som får hedersomnämnanden bestod av Per Risberg styrelseordförande Handelskammaren, Gösta Gunnarsson före detta landshövding, Pia Gustavsson länsarbetsdirektör, Eric Winblad försäkringschef och Helene Ahl forskare och konsult.