Statens Fastighetsverk

Vinnaren i arkitekttävlingen om ny Sametingsbyggnad i Kiruna är utsedd

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 11:47 CEST

Arkitektförslaget BADJÁNEAPMI av Hans Murman och Helena Andersson, Murman Arkitekter AB

2004 gav regeringen Statens fastighetsverk (SFV) uppdraget att bereda frågan att uppföra en byggnad för Sametinget i Sverige. I samerättsutredningen 1989 bestämdes att Sverige, liksom Norge och Finland, ska ha Sameting, och nu ska det byggas en ny byggnad till Sametinget i Kiruna. En allmän arkitekttävling utlystes 2005 och vinnaren är nu utsedd - BADJÁNEAPMI, som betyder uppvaknande på nordsamiska. Hans Murman och Helena Andersson, Murman Arkitekter AB från Stockholm ska genomföra projektet tillsammans med SFV.

Tävlingen utlystes under sommaren 2005 och vände sig till arkitektkontor i hela EU. Bidragen skulle bl.a. uttrycka samisk identitet, vara goda exempel på modernt träbyggande, tillvarata och utveckla tomtens nuvarande kvaliteter samt vara föredömlig när det gäller energianvändning.

Den nya byggnaden ska dels bestå av kontorslokaler för myndigheten Sametinget, men också innehålla en sal för plenarmöten och en offentlig del med bland annat reception, butik, och café.

Juryns förord och beslut - Vinnaren

Juryn har funnit att förslaget _Badjáneapmi_ är en mycket vacker och uttrycksfull byggnad med stora arkitektoniska kvaliteter. Förhoppningen är att byggnaden ska kunna bli ett nytt landmärke och ett internationellt känt besöksmål i Kiruna.

Byggnadens skyddande och omfamnande och samtidigt öppna och välkomnande uttryck stämmer väl med programmets önskemål att byggnaden skall uttrycka en samisk identitet och ge en värdig inramning till det samiska parlamentet. Den mot staden riktade byggnaden har ett entréområde med en generöst formad yta, som inbjuder till folkliga aktiviteter och andra evenemang.

Juryn utser enhälligt förslaget _Badjáneapmi_ till vinnare i tävlingen och föreslår att förslaget kommer till utförande under förutsättning att i utlåtandet vissa angivna krav kan tillgodoses i den fortsatta projekteringen.

Juryns belöning

Juryn beslutar att tilldela förslaget "Stor himmel" från första steget och förslaget "a b" från tävlingens andra steg vardera 50 000 kronor då de utgör särskilt intressanta exempel på modernt träbyggande.

Förslaget "Stor himmel" belönas för sin idémässigt spännande och innovativa utformning av en hög tornbyggnad i mycket uttrycksfull träbyggnadsteknik, där diagonala bärverk ger en vacker exteriör och interiör gestaltning. Förslaget "a b" belönas då det är ett mycket väl genomarbetat och realistiskt exempel på modernt träbyggande i en offentlig flervånig administrationsbyggnad.

Juryn

* Bo Jonsson, generaldirektör SFV, juryns ordförande
* Ulla Barruk-Sunna, Adm. chef Sametinget
* Bror Saitton, parlamentariker, utsedd av Sametingets styrelse (i steg 1 Bengt Sevä)
* Peter Ohrstedt, projektledare SFV, arkitekt SAR/MSA
* Cajsa Rydén, specialist lokalplanering SFV, arkitekt SAR/MSA
* Jörgen Hammarstedt, fastighetschef, fastighetsområde SFV Nord - Ost
* Eva Grönwall, specialist kulturarvsenheten SFV
* Thomas Nylund, planarkitekt Kiruna kommun, arkitekt SAR/MSA
* Gert Wingårdh, fackdomare föreslagen av Sveriges Arkitekter, arkitekt SAR/MSA
* Anders Jönsson, fackdomare föreslagen av Sveriges Arkitekter, landskapsarkitekt LAR/MSA

Bakgrundsinformation om Sametinget och om de fem finalisterna:

Pressinformation om Sametinget pdf 26 kB, 2006-04-19

Arkitekttävling om ny byggnad för Sametinget. Juryutlåtande steg 2 pdf 40 kB, 2006-04-19

Arkitekttävling om ny byggnad för Sametinget. Upphovsmännen till de fem finalisterna i steg 2 pdf 201 kB, 2006-04-19

För ytterligare information:

* Peter Ohrstedt, projektledare, Statens fastighetsverk, tel 08 696 70 50, 070 883 22 50, e-post peter.ohrstedt@sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.