Landsbygdsnätverket

Vinnarna av ull-baggar utsedda på Landsbygdsgalan 2010!

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 02:52 CET

 - De satsningar som fått pris är exempel på hur landsbygdsprogrammets åtgärder kan få enskilda, grupper och samhällen att blomma upp. De visar på den bredd, kunskap och möjligheter som finns på svensk landsbygd. Priset har en extra tyngd eftersom det är landets länsstyrelser tillsammans med Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och landets Leadergrupper som står för nomineringarna, säger Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, en av prisutdelarna under galan.

Vinnare i kategorin Årets Landsbygdsprojekt 2010 blev:Ekoturism i praktiken (Västmanlands län) Kontaktperson: Henrik Wester, Västmanlands kommuner och Landsting, tele: 021-39 79 59, e-post:henrik.wester@vkl.se. Kontaktperson på länsstyrelsen: Ulla Lidhagen 021- 19 52 57 alt. Elisabeth Zimmer, tele: 021-19 50 45

Länsstyrelsens motivering: ”Arrangörerna har skapat ett utbildningskoncept ”ekoturism i praktiken” som utgår från de deltagande företagarnas förutsättningar och behov. Genom att fokusera på ett konkret och praktiskt innehåll där flera av länets befintliga naturturismentreprenörer engageras och bidrar med sina erfarenheter utvecklas starka nätverk. Det skapas också nya produkter med bas i naturen som går att prissätta. Konceptet har visat sig vara så framgångsrikt att utbildningen redan körs för andra gången i Västmanlands län och utbildningen exporteras nu också till andra län i Sverige.”

Vinnare i kategorin Årets Landsbygdsföretagare 2010 blev: Kvarnen i Hyssna (Västra Götalands län),Kontaktperson på länsstyrelsen: Eva Olsson, tele: 031-60 59 82 Kontaktperson: Catharina Johansson, tele: 0320-380 23, e-post: melltorp_sag@spray.se

Länsstyrelsens motivering:”Kvarnen i Hyssna, med nysatsningen Kvarnens Pensionat, har utvecklats av Catharina och Hans, två mycket engagerade entreprenörer. Från att ha varit ett sågverk har Kvarnen blivit en turistanläggning med många verksamheter, hög miljöprofil och stor betydelse för bygden.”

Vinnare i kategorin Årets Leader 2010 blev: Från idé till företag – Grön omsorg, Leader Astrid Lindgrens Hembygd (Kalmar län), Kontaktperson: Ingrid Whitelock, tele: 036-34 62 04, e-post: ingrid@whitelock.se Kontaktperson: Magnus Nordgren Jordbruksverket, tele: 0705-42 22 58 alt. 036-15 58 67

Leadergruppens och Jordbruksverkets motivering:”Projektet har öppnat möjligheter till nytt företagande kopplat till landsbygden. För den utbildning som projektet genomförde fanns en stor efterfrågan från intresserade landsbygdsföretagare, entreprenörer och kommuner. En viktig del i arbetet har varit att öka kvinnligt företagande på landsbygden.”

Vinnare i kategorin Årets Miljösatsning 2010 blev: Sju Gårdars mjölk (Uppsala län),Kontaktpersoner på länsstyrelsen: Christel Benfalk, tele: 018-19 53 84, Kontaktperson: Henrik Johansson, tele: 0174-210 16, mobil: 070-552 10 16, e-post: henrik.ostana@telia.com

Länsstyrelsens motivering: ”Genom att utveckla ett samarbete mellan sju ekologiska mjölkgårdar i Uppland har Sju Gårdar stärkt den lokala ekologiska mjölkproduktionen och byggt upp ett starkt lokalt varumärke. Konkurrenskraften hos de involverade företagen ökar, samtidigt som konsumenten erbjuds en produkt som har en tydlig lokal prägel och som ökar närheten mellan konsument och producent.” 

 Vinnare i kategorin Årets integrationssatsning 2010 blev: Qibbla Halal Kött AB (Jönköpings län), Kontaktperson på länsstyrelsen: Christer Frennberg, tele: 036-39 52 41, Kontaktperson: Diler Mustafa Taher, mobil: 070-961 860 e-post: diler@qibblahalal.se

Länsstyrelsens motivering:”Företagets koncept att kombinera de stränga muslimska föreskrifter som finns för halalkött med svensk lagstiftning är ett bra exempel på hur olika kulturer framgångsrikt kan förenas. Traditionella värderingar kan mötas och fungera i ett modernt, progressivt synsätt och tillverkningssätt. Etableringen i en liten ort har stor betydelse för sysselsättningen och kommer även att skapa arbetstillfällen för personer utanför företaget.”

Vinnare i kategorin Årets jämställdhetssatsning 2010 blev: Queenia (Skåne län),Kontaktperson på länsstyrelsen: Gunilla Andersson, tele: 040/044-25 26 39, Kontaktperson: Sylvia Persson, tele: 044-780 10 12, mobil: 070-657 61 19, e-post: sylvia@goingenaringsliv.nu 

Länsstyrelsens motivering: ”Med en stark tro på att stärka kompetensen och självkänslan hos kvinnor som är företagare i Östra Göinge har nätverket Queenia rönt stor framgång. Med över 140 medlemmar växer sig nätverket starkare för varje vecka. De positiva effekter som projektet genererat talar för ett behov som synliggjorts. Genom att samverka och målmedvetet arbeta för växande företag och växande självkänsla nomineras därför Queenia som Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden 2010.”

 Vinnare i kategorin Årets ungdomssatsning 2010 blev: Naturbrukselever landsbygdsutvecklar (Nationell satsning) Kontaktpersoner på Jordbruksverket: Magnus Nordgren, tele: 036-15 58 67, Kontaktperson: Maria Elinder, mobil: 070-568 73 18 e-post: maria.elinder@naturbruk.se 

Jordbruksverkets motivering: ”Projektet har stimulerat naturbrukselevernas och lärarnas egna drivkrafter inom entreprenörskap, företagande och landsbygdsutveckling. Projektet har tagit hänsyn till integration och jämställdhet. Projektet har stärkt samarbete mellan naturbruksgymnasier och andra ungdomsfrämjande aktörer.”

 Prisutdelarna under galan var:

 • Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
 • Jordbruksverkets Generaldirektör Mats Persson
 • Agneta Dreber,Verkställande direktör Livsmedelsföretagen
 • Carin Hjulström, Journalist och författare
 • Thilde Höök, Landsbygdsföretagare
 • Helena Jonsson,Vice ordförande Lantbrukarnas Riksförbund
 • Maria Norrfalk, Landshövding i Dalarnas län
 • Lisa Sennerby Forsse, Rektor Sveriges lantbruksuniversitet
 • Svante Axelsson, Generalsekretare Naturskyddsföreningen
 • Soeren Kissmeyer - Nielsen, Enhetschef EU: s generaldirektorat för jordbruk- och landsbygdsutveckling
 • Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen
 • Carl Jan Granqvist, Professor i måltidskunskap

 Det var landets länsstyrelser som tillsammans med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sametinget stod bakom nomineringarna, utom Årets Leader som leadergrupperna i landet nomineratde till. Landets lantbruksdirektörer utsåg tillsammans med Landsbygdsnätverkets kansli de fyra bästa i varje kategori. Landsbygdsnätverkets styrgrupp utsåg vinnarna.

Dessa vann, förutom varsin ull-bagge designad av Jönköpingskonstnären Peter Gadh, också var sitt stipendium på vardera 10 000 kronor. I år är andra året som Landsbygdsnätverket anordnar en nationell gala med utdelning av ullbaggar med syfte att visa all den kreativitet och företagsamhet som finns på landsbygden och som bidrar till målen i det svenska landsbygdsprogrammet. Inom programmet, som finansieras med svenska pengar och EU-medel, har det sedan starten 2007 betalats ut 16.6 miljarder kronor. Vinnarna är exempel på de allra bästa satsningarna som gjorts.

Mer information om vinnarna finns i en broschyr samt i filmer och bilder från Landsbygdsgalan som ligger på:

www.landsbygdsnatverket. Klicka på baggen på första sidan.

Samtliga filmer och bilder är fria att använda om man uppger upphovsman.

Mer information ges av: Jessica Hagård, informatör, Landsbygdsnätverket, tel: 036-15 61 16, jessica.hagard@jordbruksverket.se

Nils Lagerroth, projektledare, Landsbygdsgalan, tel: 0705-34 91 64, nils.lagerroth@hush.se

Landsbygdsnätverket drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram, 2007-2013 och ska stärka genomförandet.

Landsbygdsnätverket:

samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden.

är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, nationell och internationell nivå.

samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter.

leds av en styrgrupp som födelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.

är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige