Digidel 2013

Vinnarna i Digidels tävling ”Utmaningen!” träffar EU-kommissionär Neelie Kroes

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 05:00 CET

Idag träffar vinnarna i Digidels tävling ”Utmaningen” EU-kommissionär Neelie Kroes, som ansvarar för den Europeiska Digitala Agendan. Neelie Kroes har bjudit vinnarna till Bryssel eftersom hon vill ta del av Sveriges främsta insatser för digital delaktighet. EU-kommissionären kommer bland annat att få träffa personer som arbetat för att hjälpa hemlösa personer ut på internet och unga nyanlända IT-guider som fått en fot in på arbetsmarknaden genom att utbilda äldre om internet.

På Krinolinens Behandlingshem har man använt internet i sin verksamhet för hemlösa och på så har många personer återtagit gamla relationer, hittat bostad och börjat studera. 

IT-GUIDE i Örebro har engagerat nysvenska ungdomar, vilka i sin tur har hjälpt seniorer att börja använda internet. Projektet har gett dubbla vinster genom att ungdomar får ingångar till arbetslivet och svensk kultur samtidigt som äldre fått hjälp, råd och stöd när det gäller att använda internet.

-  Det känns bra att EU-kommissionär Neelie Kroes är så intresserad av Sveriges framgångsrika metoder för att öka den digitala delaktigheten. Tävlingen Utmaningen har sporrat många aktörer i sina insatser och vi fick in hela 71 bidrag. Det vore fantastiskt om det kunde arrangeras en motsvarande tävling på Europeisk nivå, säger Christine Cars-Ingels, kanslichef för Digidel 2013.

Se alla vinnarna i Utmaningen! som kommer att träffa EU-kommissionären.

Bakom tävlingen ”Utmaningen” står kampanjen Digidel2013, Sveriges Kommuner och Landsting, EU-kommissionen, Folkbildningsförbundet och Stiftelsen för Internetinfrastruktur. 


Kampanjen Digidel verkar som ett nätverk för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster. Alla som gör en insats är välkomna med i kampanjen.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för kampanjen Digidel 2013 och bidrar med  insatser för digital delaktighet genom att tillhandahålla Digidelwebben, www.digidel.se och Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom området digital delaktighet.