Utbildningsdepartementet

VINNOVA får 100 miljoner kronor till tillämpad industriforskning inom IT och telekom

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:25 CEST

För att förstärka den tillämpade industriforskningen inom IT- och telekomområdet föreslår regeringen att Verket för innovationssystem (VINNOVA) tillförs 100 miljoner kronor för detta ändamål från 2004.

– Forskning har stor betydelse för stora delar av den teknikinriktade industrin. Det stora resurstillskott som VINNOVA nu får möjliggör en kraftfull satsning för att stärka både den industrinära forskningen och kommersialiseringen av forskningsresultat. Det är viktigt för att öka tillväxten och välfärden i Sverige, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en kommentar.

Verket för innovationssystem (VINNOVA) har till uppgift att stödja forskning för näringslivets behov och att utveckla det nationella innovationssystemet. Myndighetens statsanslag uppgår 2003 till drygt en miljard kronor.

Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 18 89
0708-56 99 56