Accelerator Nordic AB

VINNOVA-finansiering till SPAGO Imaging beviljad

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 09:49 CET

I enlighet med den tidigare meddelade rekommendationen har VINNOVA beslutat att SPAGO Imaging AB, dotterbolag till Accelerator Nordic AB, får 3,6 miljoner kronor i medfinansiering från programmet Forska & Väx.

SPAGO utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel som har potential att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR. Pengarna ska användas till dokumenterade studier för att kunna ta projektet till klinisk fas.

MR är en bra undersökningsmetod för mjukvävnad men ett kliniskt problem för tumördiagnostik är idag den relativt höga andelen falska positiva svar, vilka för med sig både onödig oro och lidande för patienten samt höga kostnader för onödiga följdundersökningar. Det kontrastmedel som SPAGO Imaging utvecklar har förmåga att ackumuleras i tumörer och har mycket högre signalstyrka än dagens kontrastmedel. Detta möjliggör bättre kontrast mellan tumörvävnad och omgivande vävnad och ökad specificitet, vilket minskar risken för falska positiva resultat, något som idag efterfrågas inom sjukvården.

Dagens MR-kontrastmedel är nästan uteslutande baserade på gadolinium och har associerats med risk för Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som kan drabba patienter med nedsatt njurfunktion, vilket lett till varningar från både amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheter. SPAGO har nyligen uppnått en milstolpe i utvecklingsarbetet då man lyckats visa goda resultat in vitro och in vivo med gadolinium-fritt
kontrastmedel vilket betyder att man, utöver de goda diagnostiska egenskaperna, även tagit bort risken för NSF.

Första indikation för SPAGOs kontrastmedel väntas bli bröstcancerdiagnostik för att sedan expandera till andra mjukvävnadstumörer.

Genom Forska & Väx finansierar VINNOVA forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Målet är att företagen ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till tillväxt i Sverige.

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB,
+46 70 824 25 25.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO, som har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat, har inlett två kliniska studier med produkten. De två medicintekniska bolagen, SyntheticMR och OptoQ, har båda produkter på marknaden. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se