Stockholm School of Entrepreneurship

Vinnova ger 300 000 till SSES-företaget Student Competitions AB

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 13:32 CET

I höstens omgång av Vinnovas VINN NU tilldelades SSES-företaget Student Competitions AB 300 000 kronor för att bygga en plattform för öppen innovation, där företag systematiskt ska kunna utmana studenter i innovations- och idétävlingar. Plattformen bygger på den senaste forskningen inom öppen innovation och crowdsourcing. 

Tanken bakom den nya plattformen är att företag och organisationer lägger upp projekt och utmaningar och utfäster en belöning till de deltagare som kommer upp med de bästa förslagen på lösningar. Studenter bjuds sedan in till att lösa utmaningarna och får samtidigt möjligheten att visa vad man går för. Student Competitions AB har på sin hemsida studentcompetitions.com under hösten framgångsrikt anordnat flera globala tävlingar som engagerat tusentals studenter från hela världen. Engagemanget och tävlingsviljan vill man nu omsätta till energi som kan användas för att lösa företags- och organisationers problem mer systematiskt.

- Genom plattformen för öppna innovationstävlingar vill vi bjuda in företag och organisationer till att utmana våra studenter. Studenter har en fantastisk problemlösningsförmåga och en naivitet som gör att man törs tänka utanför ramarna. Vår vision är att systematisera dessa tävlingar så att företag enkelt ska kunna bjuda in studenter att arbeta på att lösa deras problem, säger Gustav Borgefalk, medgrundare av Student Competitions AB.  

I arbetet med den nya plattformen kommer man att engagera forskare, bland annat från KTH och Handelshögskolan i Stockholm, samt internationella experter på öppen innovation och tävlingar. Man kommer även att bjuda in företag, organisationer och myndigheter till informationsmöten i början på 2011.

Öppna Innovationstävlingar och Crowdsourcing
Öppna Innovationstävlingar är ett relativt nytt fenomen, som bedrivs framgångsrikt av bland annat NASA, Google och L’Oreal. Istället för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete internt bjuder man in externa aktörer, som får arbeta på samma problem där den bästa lösningen belönas. På det sättet betalar man inte för forskning som inte ger resultat och man kan dessutom engagera kompetens utanför bolaget i sitt innovationsarbete. 

En gren av öppen innovation är så kallad crowdsourcing, som har vuxit i popularitet de senaste åren. Några av de mest kända sidorna för crowdsourcing är 99designs.com där designers tävlar om uppdrag, topcoder.com där programmerare tävlar med sin kod och Innocentive.com där företag eftersöker lösningar på forskningsproblem.

Crowdsourcing håller på att etablera sig som ett legitimt sätt att arbeta med innovation. På ett ögonblick går det att nå ut till studenter över hela världen, som tävlar om att lösa företagets problem. Det är ett kostnadseffektivt sätt att bedriva innovation och ett sätt att engagera fler i företagets utvecklingsarbete när de flesta talanger antingen är studenter, jobbar i egen regi, eller arbetar för andra företag, säger Gustav Borgefalk.

Världens största och mest kända öppna innovationstävling är Ansari X-prize, där man erbjöd en belöning på 10 miljoner dollar till den som först kunde designa ett kommersiellt gångbart rymdskepp. 23 lag från hela världen tävlade och det vinnande bidraget köptes upp av Virgin Galactic.

För mer information och bilder, vänligen kontakta:

Gustav Borgefalk, Medgrundare, Student Competition AB, Tel: 070-5669170 E-mail: gustav@studentcompetitions.com

Om Student Competitions AB
Student Competitions AB grundades 2009 av fyra studenter från KTH och Handelshögskolan i Stockholm. De träffades genom Stockholm School of Entrepreneurship, SSES, där alla fyra grundarna studerat praktiskt entreprenörskap. Teamet fick en investering i Draknästet av IT-veteranen Mats Gabrielsson och har på kort tid byggt en global portal för studenttävlingar där studenter från hela världen träffas och utbyter information om globala och lokala case-, design-, och affärsplanstävlingar. Studentcompetitions.com hjälper även företag att anordna rekryterings-, -innovations-, och idétävlingar och man hjälper idag kunder som Ericsson, Oracle, Honeywell och flera av de större Universitet i Sverige. 

Arbetet med plattformen har inletts och intresserade företag, organisationer och myndigheter uppmanas kontakta Gustav Borgefalk på Studentcompetitons.com på gustav@studentcompetitions.com eller telefon 070-566 91 70.

Om VINN NU:
VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen finansieras med 300 000 kronor vardera. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten. Dessutom gör VINNOVA tillsammans med Tillväxtverket denna gång en satsning på nya företag startade av unga personer (18-30 år).

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) Genom att sammanföra fem av Stockholmsregionens främsta akademiska institutioner i ett unikt partnerskap fungerar SSES som en katalysator för kreativitet, innovationer, samarbete och kunskapsutbyte. SSES erbjuder studenter på alla fem universitet fristående högskolekurser i praktiskt entreprenörskap samt ett stort utbud av seminarier, nätverksmöjligheter och events.