Chalmers Innovation

Vinnova satsar på svenskt cancervaccin

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:20 CEST

Immunicum, som utvecklar cancervacciner har fått 3,5 miljoner kronor från Vinnovas program ”Innovationer för framtidens hälsa”. Bolaget har också nyligen genomfört en nyemission och tagit in ytterligare 6 miljoner kronor.
– Nu har vi kapital så att vi kan påbörja en klinisk prövning på njurcancerpatienter, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 20 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa farliga substanser som tumörceller.

Vaccinet har prövats av Visionar Preclinical i djurstudier. 

– Dessa studier visade att vaccinet fungerar på ett mycket bra sätt och utan några negativa biverkningar, vilket gör att vi känner oss trygga att fortsätta, säger Jamal El-Mosleh.

Nästa steg blir en toxstudie på råttor för att ytterligare undersöka eventuella biverkningar och därefter kan det genomföras kliniska studier. Målet är att inleda en klinisk fas I/II-studie i slutet av 2011 på patienter med njurcancer. I en sådan studie utvärderas både tolerans och effekt av vaccinet.

Att genomföra kliniska studier är kostsamt och för Immunicum är därför nyemissionen och Vinnovas bidrag på 3,5 miljoner kronor mycket viktiga. Vinnovas program, ”Innovationer för framtidens hälsa”, syftar till att nyttiggöra svensk forskning av hög vetenskaplig kvalitet genom att finansiera dessa banbrytande idéer. Immunicum är en av de 13 beviljade bidragen i programmet som hade totalt 250 ansökningar.

- För oss innebär dessa pengar ett mycket viktigt steg inför test på människa, vilket känns väldigt bra eftersom vi tror starkt på vårt vaccin. Det innebär dessutom att Vinnova, som har hög vetenskaplig kompetens, ser att det finns en potential i vårt koncept. Det stärker oss ytterligare och underlättar vårt kommande arbete med att finansiera bolagets fortsatta väg framåt, säger Jamal El-Mosleh.

Immunicum beviljades bidrag under följande motivering:

"Ansökan beskriver ett intressant och angeläget projekt med möjligheter att förhindra tillväxt och utveckling av befintliga tumörer samt en vision att förhindra uppkomst av nya tumörer. Konceptet bedöms bygga på välgrundad forskning. Potentialen är god för att behandlingen ska komma att få en plats i terapin, så även i behandling av andra cancerindikationer. Ansökan beskriver en bra klinisk koppling, patentstrategi samt plan för nyttiggörande." 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51, jamal.el-mosleh@immunicum.com

Mer om Immunicum
Immunicum utvecklar vacciner för terapeutisk behandling av cancer. Den patenterade teknologin bygger på över 20 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa farliga substanser som tumörceller. Till skillnad från flertalet konkurrerande läkemedel är vaccinerna möjliga att massproducera. Immunicum drivs på Chalmers Innovation, som är landets ledande företagsinkubator.
www.immunicum.com

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation har sedan 1999 varit med och startat 95 företag. Företagen hade under 2009 en total omsättning på 360 miljoner kronor. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,24 miljarder kronor i dessa bolag. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. För mer information om Chalmers Innovation besök.
www.chalmersinnovation.com