RISE Research Institutes of Sweden AB

VINNOVA satsar på Tryckt Elektronik i Östra Götaland

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2006 16:00 CEST

Acreo och ProNova Science Park har tillsammans med kommunerna i Norrköping, Katrineholm och Åtvidaberg beviljats ett VINNVÄXT program för tidiga skeden av VINNOVA. Programmet avser ett initiativ kallat Printed Electronics Arena och baseras på den forskning som sedan 1998 bedrivits av Acreo och Linköpings Universitet i Norrköping inom området tryckt elektronik.

Programmet som är på totalt ca. 6 MSEK kommer att under en tvåårsperiod användas för att utveckla ett innovationssystem för Tryckt Elektronik som skapar tillväxt i form av etableringar och nya företag i regionen.

Professor Magnus Berggren, initiativtagare till forskningen kring tryckt elektronik, säger i en kommentar:

- Vi står nu inför en fas i utvecklingen där tekniken kan nå marknaden, det är därför oerhört värdefullt att vi och de berörda kommunerna i regionen tillsammans med VINNOVA kommer att satsa på kommersiella aktiviteter inom området.

Leif Ljungqvist, avdelningschef på Acreo i Norrköping och samtidigt projektledare för Printed Electronics Arena säger:

- Tekniskt sett är vi på framkant i världen i utvecklingen av Tryckt Elektronik, Printed Electronics Arena kommer att kunna göra det möjligt för regionen att bli världsledande på det kommersiella planet.

Vill du veta mer om tekniken?

Besök Acreos hemsida med följande länk http://www.acreo.se//Organic_electronics

Mer om VINNVÄXT återfinns på VINNOVAS hemsida, http://www.vinnova.se/vinnova_templates/Page____11851.aspx

Information om ProNova Science Park hittar finns på: http://www.pronovasciencepark.se/

På måndag är det särskilt intressant att titta på den senare hemsidan.

Har du frågor om Printed Electronics Arena så ring Leif Ljungqvist på 070-594 94 01.