Vinovo

Vinovo kallar till årsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 17:01 CEST

Styrelsen för Vinovo AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 14 oktober 2008.


Styrelsen har bl.a. beslutat föreslå årsstämman besluta om att ändra bolagets räkenskapsår från nuvarande 1 juli - 30 juni till kalenderår och om överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt vad som framgår av kallelsen som bifogas i sin helhet, Bilaga, och som även innehåller övriga uppgifter inför årsstämman.

Kallelsen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri inom de närmaste dagarna.

För frågor vänligen kontakta

Andor Gerendas
VD Vinovo

Vinovo i korthet
Vinovo är ett investeringsbolag som utifrån en stark kapitalbas förvärvar små och medelstora företag med starka kassaflöden. Målsättningen är att genom ett långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen bygga värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen First North. Evli Bank är bolagets certified advisor.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.