Vinovo

Vinovos erbjudande till allmänheten övertecknat

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 12:30 CET


  • Vinovos AB (publ) (”Vinovo”) spridningsemission övertecknades med god marginal
  • Vinovo får fler än 500 nya aktieägare
  • Vinovo tillförs ca 8 Mkr, före emissionskostnader
  • Antalet utestående aktier kommer att öka till 39 264 060 från 37 064 060

Vinovos spridningsemission övertecknades med god marginal. Syftet med emissionen är att öka antalet aktieägare och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Vinovo-aktien. Totalt kommer 2 200 000 nya aktier i Vinovo att emitteras till över 500 nya aktieägare. Teckningskursen efter avdragande av rabatt blev 3,67 kr per aktie. Vinovo tillförs genom emissionen cirka 8 Mkr före emissionskostnader.

-          Det är glädjande att se det intresse som funnits att bli aktieägare i Vinovo. Jag tar tillfället i akt och hälsar nya aktieägare i Vinovo välkomna, kommenterar VD David Malmström.

Aktiens kvotvärde uppgår till 0,05 kronor. Aktiekapitalet kommer efter emissionen att öka med 110 000 kronor till 1 963 203 kronor. Totalt antal utestående aktier efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer att uppgå till 39 264 060.

De nyemitterade aktierna förväntas levereras 4 februari.

Avanza Bank har varit rådgivare i samband med spridningsemissionen.

Styrelsen i Vinovo AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Malmström, VD

0730-73 00 63

Vinovo i korthet

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.