Carnegie

Vinst efter skatt 66 miljoner kronor för första halvåret

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 14:42 CEST

Vinst efter skatt för första halvåret 2003 uppgick till 66 miljoner kronor (142 miljoner kronor). Vinsten för andra kvartalet var 43 miljoner kronor, 19 procent lägre än andra kvartalet 2002 och 87 procent högre än första kvartalet i år.

Vinst per aktie för första halvåret 2003 var 0,99 kronor (2,13 kronor), varav 0,64 kronor (0,79 kronor) avsåg andra kvartalet.

Totala intäkter för första halvåret var 975 miljoner kronor, en minskning med 22 procent jämfört med första halvåret 2002. Totala intäkter för andra kvartalet uppgick till 511 miljoner kronor, 14 procent lägre jämfört med andra kvartalet 2002, och en ökning med 10 procent jämfört med föregående kvartal. Securities intäkter för andra kvartalet uppgick till 241 miljoner kronor, en minskning med 12 procent jämfört med andra kvartalet 2002. Intäkterna från Investment Banking var 74 miljoner kronor, en nedgång med 39 procent. Intäkter från Asset Management & Private Banking uppgick till 196 miljoner kronor, oförändrat jämfört med andra kvartalet 2002.

Totala kostnader för första halvåret uppgick till 872 miljoner kronor, en nedgång med 17 procent jämfört med första halvåret 2002. Totala kostnader för andra kvartalet sjönk till 445 miljoner kronor, en minskning med 10 procent jämfört med andra kvartalet 2002. Denna siffra inkluderar kostnader för personalreduktion på 31 miljoner kronor, avseende den neddragning som annonserades i rapporten för första kvartalet. Totala rörelsekostnader, exklusive vinstdelning och kostnad för personalneddragning, sjönk med 17 procent andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Det uppskattade kostnadsintervallet före vinstdelning för 2003 kvarstår på mellan 1 500 - 1 600 miljoner kronor.

Förvaltat kapital uppgick till 49 miljarder kronor vid slutet av juni, efter en värdeökning på närmare 5 miljarder kronor samt ett mindre nettoinflöde under det andra kvartalet.

Carnegies andel av den sammanlagda omsättningen på de nordiska aktiemarknaderna var 8,8 procent under första halvåret 2003, vilket innebar en ökning från 7,6 procent under det första kvartalet. Carnegie Investment Banking rankas för det första halvåret 2003 på en klar förstaplats avseende såväl offentliggjorda som genomförda M&A-transaktioner i Norden, både avseende transaktionsvolym och antal uppdrag. Under det andra kvartalet har flera av Carnegies aktiefonder fått en höjd ranking. Sammanlagt 75 procent av Carnegies förvaltade kapital i aktiefonder har nu en ranking på motsvarande 4 till 5 stjärnor.

Citat från Karin Forseke, CEO:
"Under det senaste kvartalet har vi sett tecken på ökad stabilitet i omvärlden. Irak-kriget och den globala anspänningen är över, vilket har lugnat aktiemarknaderna. Omsättningen har ökat något och vi har också sett en viss ökning av M&A-aktiviteten i inledningen av tredje kvartalet. Jag känner att tron på aktiemarknaden har ökat, men vi måste komma ihåg att utvecklingen sker från mycket låga nivåer."

"Våra kunder är vår viktigaste prioritering, och genom att tillvarata de möjligheter och utmaningar som finns i vår omvärld kommer vi att kunna positionera oss på bästa sätt för dagens och framtidens utmaningar. Vi har sänkt vår kostnadsnivå med 15 procent från toppen 2002, vilket inkluderar en personalneddragning om 20 procent. Nu gäller det att fortsätta att bygga för framtiden och vi har därför påbörjat ett antal projekt, dels för att öka vår egen effektivitet, men framför allt för att kunna erbjuda våra prioriterade kunder produkter och tjänster av högsta kvalitet."

Telekonferens
Carnegies koncernchef Karin Forseke kommer att presentera andra kvartalets resultat vid en telekonferens den 16 juli klockan 16.00. Telekonferensen är öppen för allmänheten, ring +44 (0)20 7162 0125 för att delta. Konferensen kan också följas via en direktsändning på Internet, www.carnegie.se/ir, där även bildmaterialet presenteras. För de som inte har möjlighet att följa direktsändningen kommer en inspelning att finnas tillgänglig på www.carnegie.se/ir cirka en timme efter konferensen.

Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta Karin Forseke (CEO) +46 8 5886 90 10, Mats-Olof Ljungkvist (CFO) +46 8 5886 90 13 eller Birgitta Henriksson (IR) +46 8 5886 86 39.

Carnegie - den nordiska investmentbanken - verkar inom tre
affärsområden: Securities, Investment Banking och Asset Management & Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i sju länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Storbritannien och USA.