STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Vinst i personlig assistans – en konferens om nya perspektiv

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 11:27 CEST

Den 29 oktober klockan 13.00 till 17.00 anordnar assistanskooperativen STIL, VIOL, OLJA, LOTSEN samt Intressegruppen för Assistansberättigade en konferens om vinst i personlig assistans. Plats är Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Målet med konferensen är att belysa begreppet vinst inom personlig assistans från tre olika vinklar:

Den demokratiska vinsten, då personlig assistans ger alla människor möjlighet att delta i samhället.

Den ekonomiska vinsten, då assistansersättningen fungerar som en ekonomisk stötdämpare i lågkonjunktur genom att den upprätthåller konsumtion och sysselsättning och minst hälften av assistansersättningen går tillbaka till staten genom skatten. Personlig assistans är dessutom kostnadseffektiv och cirka 100 kronor billigare per timme än hemtjänst.

Den individuella vinsten, då assistans ger människor med stora funktionsnedsättningar chansen att ägna sig åt sina intressen, bilda familj och förvärvsarbeta.

Medverkande som föreläsare är docent Stefan de Vylder, nationalekonom och författare samt Bengt Elmén, socionom, författare och mentor. På plats kommer dessutom finnas en expertpanel bestående av personer med olika erfarenheter av assistans. Moderator för konferensen är Emma Johansson, ordförande i STIL.

Inbjudna är politiker, tjänstemän, handikapporganisationer och privatpersoner som är intresserade av assistansfrågor. Eftermiddagen avslutas med en frågestund där de deltagarna ges möjlighet att ställa frågor till expertpanelen.

För mer information kontakta:
Malin Waldemarsson, STIL, tel: 036-292 92 00
Eva Rye, Kooperativet VIOL, tel: 036-440 05 80