Aptean

Vinsten av att integrera affärssystem tydligast för handeln

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 10:00 CET

En ny undersökning som Temo genomfört på uppdrag av Industri-Matematik bland 100 av Sveriges största företag, visar att de företag som ännu inte integrerat sina affärssystem går miste om en värdefull möjlighet att få nöjdare kunder och sänkta kostnader. Majoriteten av företagen i undersökningen anser att integration är affärskritiskt och att det medför kostnadsbesparingar. Men det finns stora skillnader mellan de branscher som tillfrågats, både vad det gäller vilka problem man vill lösa och hur bra befintliga lösningar anses vara.         

Temo har på uppdrag av Industri-Matematik, IMI, genomfört intervjuer med 100 av de största företagen i Sverige inom tillverkningsindustrin samt detalj- och dagligvaruhandeln. Syftet var att undersöka företagens inställning till integration av affärssystem, i vilken utsträckning en så kallad ”one-face-to-the-customer”-lösning* (ett-ansikte-mot-kunden), finns på plats, samt vilka behov företagen ser att en sådan lösning fyller. De som tillfrågats är personer i ledande ställning; VD, vice VD, och IT-chef eller logistikchef med plats i ledningsgruppen.

IT-chefen ser mer affärsnytta än VD
Undersökningen visar att närmare 70% anser att det finns ett stort behov av att integrera affärssystem och en majoritet anser att kostnadskontroll är den viktigaste drivkraften. 64% av de tillfrågade företagen har en ”ett-ansikte-mot-kunden”-lösning, som ger tillgång till företagets hela sortiment, oavsett produktlinje och underliggande system, och 84% av VD:arna anser att en sådan lösning är affärskritisk.

- Det är positivt att så många företag, och särskilt VD, ser hur affärskritiskt systemintegration är. Samtidigt ser många på systemintegration som en teknisk lösning och inte som en del i affärsprocessen. En ”ett-ansikte-mot-kunden”-lösning kan vara ett effektivt verktyg vid integrationen mellan olika system som är nödvändig vid förvärvsprocesser. Dels sparas tid och pengar, och dels förenklar det för kunder och leverantörer, säger Per Norling, VD på Industri-Matematik.

Handeln driver behovet av nya lösningar
Det finns tydliga skillnader mellan de tillfrågade branscherna angående vad integration mellan affärssystem ska åstadkomma. För tillverkande företag är kostnadskontroll den viktigaste frågan (53%), medan företag inom handeln anser att flexibilitet i leverans är viktigast (42%), kostnadskontroll kommer först på andra plats (35%).

Företag inom handeln är även de som har störst erfarenhet av en ”ett-ansikte-mot-kunden”-lösning där 72% har en idag, jämfört med 54% inom tillverkning. Och det är också inom handeln som flest anser att denna typ av lösning är affärskritisk, hela 81% uppger detta jämfört med 50% inom tillverkande industri.

- Undersökningen visar stora skillnader mellan handeln och industrin. Handeln ser i större utsträckning nyttan med att integrera system hela vägen eftersom det blivit avgörande för enskilda företags överlevnad. Nu är det hög tid även för tillverkande företag att sluta se kostnadsbesparingar som enda mål med integration och istället fokusera på att uppnå mervärde för kund och därmed öka intäkterna, säger Per Norling.

Störst behov av flexibilitet och leveransprecision
De områden som är viktigast att uppnå för dem som har en ”ett-ansikte-mot-kunden”-lösning idag, är att kunna tillgodose kunders behov av leveransprecision (90%) och kundens behov av flexibilitet i leverans (85%). Det intressanta är att de som inte har en lösning på plats idag anser att behovet av att optimera den egna leveranskedjan skulle vara mest intressant (47%), kunders behov av leveransprecision hamnade på 44% och flexibilitet i leverans på 39%.

- De stora skillnaderna indikerar att de som inte har en lösning på plats idag missar stora möjligheter att tillgodose sina kunders behov av snabba och precisa leveranser, och därmed också möjligheter till mer affärer. Detta blir uppenbart när så mycket som 90 procent av dem som har en en lösning ser sådana vinster, säger Per Norling.

*En ”one-face-to-the-customer”-lösning (ett ansikte mot kunden) innebär ett integrerat system som möjliggör tillgång till företagets hela sortiment, oavsett produktlinje och underliggande system, via ett gemensamt gränssnitt. För kunden innebär detta bl a en enda kontakt för att beställa en rad artiklar oavsett affärsenhet och för företaget innebär detta ökade möjligheter till försäljning tack vare tillgång till det kompletta sortimentet oavsett underleverantör.

Om Industri-Matematik
Industri-Matematik har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhets-kritiskt, så som livsmedelsbranschen, läkemedelsindustrin och detaljhandeln. Vi erbjuder lösningar för automatiserade inköps-, order-, produktions- och leveransprocesser över hela det logistiska nätverket från tillverkning till lagerhantering och distribution.

Industri-Matematik tillhör CDC Software (Nasdaq: CHINA), som hjälper mer än 3500 framgångsrika bolag världen över att effektivisera sin verksamhet. IMI har välkända kunder såsom Ahlsell, AstraZeneca, Bergendahls, British Airways, ICA, Isaberg-Rapid, Schenker och Tuko Logistics.
För mer information besök www.industri-matematik.com

För mer information, kontakta:
Industri-Matematik International
Per Norling
+46 8 676 50 00
email: penr@im.se

Industri-Matematik AB (ingår i CDC Software) har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedelsindustrin och dagligvaruhandel. CDC Software har idag fler än 10 000 kunder över hela världen och cirka 1200 anställda, varav 120 i Norden.  Några av Industri-Matematiks svenska kunder är: Ahlsell, Apotek Hjärtat, Bergendahls Food, Bring Logistics, Isaberg Rapid, MediCarrier, och Schenker Logistics.
För mer information besök:  
www.CDCsoftware.se