Sveriges Kommuner och Landsting

Vinster för samhället med information i e-arkiv

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 13:31 CEST

Tre av fyra kommuner, landsting och regioner har anmält intresse att börja med e-arkiv. Det kan hjälpa fler medborgare och företag att få tillgång till nyttig information i deras vardag. I Sverige har utvecklingen på lokal nivå släpat efter.

– Den svenska offentlighetsprincipen säger att handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Det räcker inte som ambition längre. Allmänheten förväntar sig att information ska finnas tillgänglig jämt och ständigt via internet, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

Många länder satsar på att göra sina offentliga handlingar öppna och tillgängliga för alla. Målet är att ökad öppenhet, delaktighet och samarbete ska leda till minskad korruption, större effektivitet i offentlig förvaltning och ett ökat förtroende hos allmänheten.

– Ett område med stora vinster är exempelvis vid nybyggnationer. Det går mycket snabbare att komma igång med byggprojekt när alla detaljplaner finns tillgängliga för privatpersoner, företag och myndigheter redan från början, säger Håkan Sörman.

Nyttan med e-arkiv är flera:

  • Det sparar tid för både medborgare och personal när information blir tillgänglig genom en knapptryckning. 
  • Det blir lägre kostnader när informationen samlas i ett och samma system.
  • Informationsförsörjningen blir långsiktig genom digital lagring.  

SKL utformar kraven för e-arkiv som ska upphandlas i ett ramavtal. Från detta ramavtal kan kommuner och landsting, som i förväg anmält intresse, kunna köpa e-arkiv.

Det finns stora samordningsvinster för kommuner som vill samverka och jobba tillsammans med e-arkiv. Kommuner som vill samverka kring ett e-arkiv behöver organisera detta genom ett kommunalförbund.

Till intresseanmälan

Mer om eSamhället

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman

För mer information:
Ann Landelius, projektledare
Avdelningen för administration
08-452 73 97
ann.landelius@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l