Coompanion

Vinster i välfärden – är det verkligen svart eller vitt

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 09:42 CEST

Den 23 maj kommer Roger Spear från England på unikt Sverigebesök. Roger Spear är professor i socialt entreprenörskap från Roskilde universitet och är känd för sina nytänkande perspektiv på hur kooperativ och andra idéburna verksamheter bidrar som producent av offentlig service.

Roger Spear har länge forskat på socialt entreprenörskap och är anlitad av både OECD och Världsbanken. Just nu har Spear en gästprofessur på Universitetet i Roskilde vilket möjliggör hans besök i Göteborg. Medverkar gör även flertalet Göteborgsföretag som driver verksamheter inom idéburen vård och omsorg.

– Med idéburen menar vi att vinsten återinvesteras i verksamheten till gagn för t ex en vård- eller omsorgsideologi eller något annat vars syfte inte främst är att generera kapital. Vi tycker att debatten kring vinster i välfärden ofta är svart eller vit, därför vill vi inspirera till nya perspektiv, säger Sven Bartilsson på Coompanion Göteborgsregionen.

På förmiddagen medverkar Roger Spear, och Erika Lörinczy, prisad äldreomsorgschef från Borås som är nytillträdd verksamhetsledare på hemtjänstkooperativet CASA Berget i Mölndal. Välkommen till en förmiddag om nya perspektiv på vinster i välfärden.

Tid: Fredag 23 maj 10.00 – 12.00 Seminarium – Roger Spear och Erika Lörinczy m fl (öppet)

Plats: eHive, Östra Larmgatan 16, Göteborg. Lunchen för inbjudna hålls på Restaurang Palace, Brunnsparken, Göteborg.

Kontakt: Sven Bartilsson, Koordinator Coompanion, 0705-74 54 44

För intervjuer med Roger Spear, Erika Lörinczy eller medverkande Göteborgsföretag inom idéburen vård och omsorg, kontakta:
Ingrid Bexell Hultén, Informationsansvarig Coompanion,  ingrid.bexell@coompanion.se, 0704-01 71 88

Presentation Roger Spear: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/docs/cvs/spear-roger_en.pdf

Coompanion Göteborgsregionen är företagsrådgivaren för personer som vill starta företag tillsammans i Göteborg med kranskommuner. Vi är själva ett kooperativ som består av drygt 70 medlemmar, företrädelsevis olika kooperativ.

Tack vara finansiering från Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, HSB Göteborg, Riksbyggen Väst och CoopMedlem Väst för att främja kooperativt företagande är rådgivningen kostnadsfri. Läs mer på www.gbg.coompanion.se

Coompanion Sverige är de 25 regionala Coompanions paraplyorganisation. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige ska också vara den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Läs mer på www.coompanion.se