Sundsvalls kommun

Vintervägen är på väg till Sundsvall!

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 07:20 CET

Den här veckan kan vintervädret slå till enligt prognoserna. Kommunens förberedelser inför vinterns ankomst är genomförda och gatuavdelningen är beredd med både entreprenörer och egen personal. Snöröjningen och halkbekämpningen sköts i 60 distrikt av entreprenörer som nyligen upphandlats och i 4 distrikt i egen regi. Tillsammans arbetar de under svåra väderförhållanden, sena kvällar, tidiga morgnar och även under natten.

– Nu finns all utrustning på plats, möten med våra entreprenörer är genomförda och maskinerna står redo inför årets vinterväghållning, säger Maria Forslund som är avdelningschef på gatuavdelningen.

För 2010 har resurserna förstärkts och totalt ligger budgeten på 32 mkr 2010 mot 26 mkr för 2009. En klar skillnad som också ligger betydligt mer i nivå med de förväntade kostnaderna.

Nödvändigt med en turordning
Det tar tid att ploga och halkbekämpa alla gator och gång- och cykelvägar. Den turordning som gäller är att först snöröja och halkbekämpa högtrafikerade genomfartsleder med bland annat busstrafik samt skyltade gång- och cykelvägar som också tillhör det prioriterade vägnätet. Gator inom i bostadsområden åtgärdas sedan så snart det är möjligt. 

Hjälp oss bli bättre!
Vi på gatuavdelningen gör vad vi kan, men en ambition är också att tillsammans med sundvallsborna skapa så bra förutsättningar som möjligt för en problemfri vinter, säger Maria Forslund. Vi vill därför uppmana alla att bidra till en säkrare och tryggare vinter genom att:

  • Beskära egna buskar och träd som ligger i anslutning till gatan. Grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren utgör ett hinder för snöröjningsfordonen.
  • Placera brevlådan innanför tomtgränsen, står den utanför tomtgränsen nära vägområdet går det inte att räkna med ersättning om den blir påkörd.
  • Parkera bilen på lämpligt ställe vid snöfall. Ställ bilen på tomten om det är möjligt, bilar längs gatan gör att snöröjningen blir besvärligare och tar längre tid.
  • Byta till vinterdäck på bilen och även på cykeln om den ska användas.
  • Använda bra skor, gärna med broddar, trots vår halkbekämpning kan det vara halt.
  • Höra av sig till vår kundtjänst med synpunkter och om avvikelser. 

Kontaktperson: Maria Forslund, avdelningschef, gatuavdelningen, service- och teknikförvaltningen, tfn: 060-19 15 80 eller 070-589 15 80

Kundtjänst: www.sundsvall.se/felanmalan

Mer finns att läsa om vinterväghållningen på: www.sundsvall.se/vintervag

Mer om fastighetsägarens ansvar finns att läsa på: www.sundsvall.se/fastighetsagare