Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Vintersymposium: Hur ska transporterna fungera?

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:52 CET

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till ett vintersymposium på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 den 21 februari 2007 kl 1230 – 1700 under rubriken Nationell strategisk transportförmåga Symposiet är avsett att belysa förutsättningarna för att snabbt kunna sätta in Nordic Battle Group (NBG) i en uppgift inom 6000 km från Bryssel och sedan underhålla dess insats. Detaljprogram för detta symposium framgår av bifogad fil. Anmälan om deltagande skall ske senast den 14 februari enligt bifogad anmälningsblankett. Bo Huldt Kungl. Krigsvetenskapsakademien