Virkesmäklarna

Virkesmäklarna underlättar arbetet för Sveriges virkesköpare

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 14:44 CEST

BLOGGINLÄGG – För en virkesköpare kan arbetsdagen vara lång och stressig. Som i alla yrken med kundkontakt är det ofta svårt att få dagen att gå ihop. Virkesköparens viktigaste arbetsuppgift är såklart att träffa sina kunder, skogsägarna. Därför är det naturligt att arbetsdagen till största del ägnas åt just det, att besöka skogsägare för att diskutera möjliga affärer och titta på deras skogar.

Genomgång av skogsbruksplaner, kartor och en titt på skogen som skall avverkas tar ofta mycket tid. Det är givetvis viktigt att allt görs på rätt sätt och därför är det helt naturligt att virkesköpare lägger mycket tid och kraft på sina kundbesök.

Problemet för virkesköpare är att under sin dag ute på fältet även hinna fylla kalendern med besök för kommande dagar. Dessutom kan en förmiddag ägnas åt att undersöka en affär, som efter ett besök ute i skogen visar sig vara helt ointressant. Det är såklart kostsamt och slöseri med resurser. Att det kan bli så beror på bristande information och att virkesköparen inte har haft tid att ta reda på tillräckligt mycket om objektet innan han beslutat sig för ett besök.

Virkesmäklarna vill underlätta arbetet för Sveriges virkesköpare. Genom att genomföra ett grundligt förarbete sammanställer vi all information som virkesköparen behöver för att kunna avgöra om ett objekt är intressant eller inte. Vi har i nära samarbete med virkesköpare utvecklat vår metod att beskriva ett objekt, allt för att underlätta deras arbete så mycket som möjligt.

Med Virkesmäklarnas hjälp får Sveriges virkesköpare en lättare vardag och kan genomföra sitt arbete med högre kvalitet. Vi vill fortsätta den här utvecklingen och tillsammans med skogsägare och virkesköpare arbeta mot effektivare och bättre virkesaffärer.

Här kan du läsa vår blogg:
www.virkesmaklarna.se/blogg

Kontakt
Johan Häll
Mobil: 073-918 04 79
E-post: johan.hall@virkesmaklarna.se
Webbplats: www.virkesmaklarna.se