RME Väst

Virus sprids i svenska blodbanker?

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 11:10 CET

De svenska blodcentralerna kontrollerar att donerat blod inte smittats med kända retrovirus som t.ex. HTLV och HIV. För drygt ett år sedan uppmärksammade amerikanska forskare den potentiella kopplingen mellan ett relativt nyupptäckt mänskligt retrovirus, XMRV, och sjukdomar som vissa former av prostatacancer och ME/CFS. Nu avråder ett flertal länder ME/CFS-sjuka, som förmodas kunna bära på viruset, att lämna blod. Men svenska myndigheter dröjer med besked.

Det humana retroviruset XMRV har associerats med såväl ovanliga former av prostatacancer som den neurologiska sjukdomen ME/CFS (kroniskt trötthets-syndrom). Länder som Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland avstår tills vidare från att ta emot blod från ME-sjuka och i USA avråder man samma patientgrupp från att lämna blod. Men i Sverige har myndigheterna ännu inte tagit ställning, trots att XMRV-viruset kan utgöra ett möjligt hot mot säkerheten i de svenska blodförråden.

ME-patienter kräver besked

Patientföreningen RME Väst, som organiserar många ME-sjuka i västra Sverige, vill nu ha besked av de svenska myndigheterna. Skall vår patientkategori avstå från att lämna blod för all framtid, i likhet med de som smittats med exempelvis HTLV, eller kan de medlemmar som så önskar vara med och ta ett solidariskt samhällsansvar genom att donera blod?

- ”Men jag är bekymrad”, säger Lasse Lindberg, ordförande i patientföreningen RME Väst. ”Idag får personer som smittats med de två tidigare kända retrovirusen HTLV och HIV inte donera blod, eftersom ett retrovirus lagras i kroppens arvsmassa och orsakar allvarliga sjukdomar. Nu när ett nytt retrovirus upptäckts, bör inte samhället vidta försiktighetsåtgärder?”

XMRV-viruset debatteras på Läkarstämman

XMRV-viruset och närbesläktade virus kommer att debatteras på ett sektionssymposium för mikrobiologerna på läkarnas Riksstämma i Göteborg den 2:a december. En av forskarna som föreläser vid seminariet, Jonas Blomberg, professor i virologi vid Uppsala universitet, har arbetat med XMRV-viruset i nästan ett år.

- ”Det vore önskvärt om Socialstyrelsen kunde komma fram till en rekommendation så snart som möjligt”, säger Jonas Blomberg. ”Dessa patienter måste få klara riktlinjer. Det föreligger också ett uppenbart allmänintresse i denna fråga, eftersom vi givetvis inte vill ta onödiga risker med vårt blodförråd.”