Viser AB

Viser AB lanserar Trygghetslarmsystem med kostnadsfria rumsapparater

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 16:49 CEST

Ofta är de fasta installationerna kostnadsdrivande och VISER lanserar därför ny teknologi som minimerar eller helt eliminerar behovet av fasta rumsapparter i boendet.
Förutom den uppenbara kostnadsbesparingen förenklar och snabbar det upp personalens hantering av närvaromarkering oavsett var den boende befinner sig.

Teknologin möjliggör även enkel aktivitetsdokumentation i syfte att följa upp bl.a. vårdtid och aktivitetstyp per boende
- och, det bästa av allt, det sker utan merarbete för personalen.

Kontakta Peter Bokström på 040-28 72 79 eller peter.bokstrom@viser.se så berättar han gärna mer om hur ni kan:

- Minimera kostnaderna genom att eliminera behovet av fasta rumsapparater
- Öka mobiliteten och möjliggöra rörelsefrihet för de boende
- Markant öka effektiviteten hos personalen utan extra arbetsinsats
- Enkelt kunna följa upp verksamheten för personalplanering och trygghet för boende, anhöriga och personal.

Viser ansvarar som alltid för funktion och tillgänglighet, dygnet runt – Enkelt, Tryggt och Professionellt

Vår affärsidé

Viser erbjuder medvetna företag och organisationer nätverksbaserade videobevaknings- och trygghetslösningar med kostnadseffektiv och framtidssäker funktionalitet - vi är experter från analys till totalt funktionsansvar.