BelBin Assessment

Visibility Management gör kvinnors kompetens synlig och valbar

Press Release   •   Nov 17, 2009 15:55 CET

Visibility Management gör kvinnors kompetens synlig och valbar

Med bättre Visibility Management så behövs inte kvotering och männen kommer också att uppmärksamma kvinnors kompetens och således välja in fler kvinnor i företagens styrelser.

Det finns en princip som vi kallar Principen om Uppmärksamhet och Belöning. Om du inte gör din kompetens Synlig blir du inte Uppmärksammad och kan inte bli Belönad. Syns du inte finns du inte. Vare sig vad vi tycker om det så är Visibility Management i vårt samhälle viktigt för att göra karriär.

Olika studier i USA visar alla åt samma håll. För chefer som vill göra karriär är det viktigt att kombinera kompetent arbete med Visibility Management och ingå i informella nätverk där de personer som har inflytande och makt ingår. Ändå visar flera studier att kvinnor ägnar sig mer åt hårt arbete, kompetens och uthållighet på bekostnad av att marknadsföra sig själv och ägna sig åt informella nätverk i organisationen.

Shannon Goodson genomförde en undersökning på 605 Topp och Middle Management chefer i 20 av Fortune företagens topp 500. Undersökningen presenterades på XXVII Congress of European Associátion for Behavioral and Cognitive Therapies september 1997 som behandlade frågan varför så få kvinnor fanns i dessa koncernledningar.

Undersökningen visar skillnad i vad vi kallar Visibility Management; populärt kallad förmågan till att marknadsföra sig själv (Self-Promotion). Det visade sig att det inte fanns någon skillnad mellan kvinnor och män i koncernledningarna. Då valde hon att studera Middle Management då cheferna till koncernledningarna hämtas härifrån. Här upptäckte hon en stor skillnad. Kvinnor hade lägre förmåga till detta. Studien gjordes utifrån ett psykometriskt test (SPQ*Gold)som mäter 12 olika hinder (rädsla) för att marknadsföra sig själv. Kvinnor i Middle Management grupperna hade större motstånd att marknadsföra sig själv än sina manliga kollegor.

De hinder som är mest frekventa hos kvinnor är "Överförberedelse", "Obeslutsamhet" och "Referens Aversion". Överförberedelse medför en tendens att överdriva vikten av kompetens och förberedelse istället för att skapa kontakt med andra människor. De är också mycket obekväma med att initiera kontakt med andra människor innan de känner sig redo.
Hindret Obeslutsamhet innebär att de mer bekymrade än andra att uppfattas för framfusiga när det gäller att hävda sina egna intressen.
Människor med hindret Referens Aversion tvekar att nätverka med hjälp av existerande kunder och kontakter.

Kvinnorna i denna studie visade sig också ha problem med vad vi kallar Målförvirring vilket innebär att de har en preferens för att vilja ha nyheter och förändring och en tendens att arbeta med för många saker samtidigt.

Tittar vi på Säljkåren i Sverige jämfört med andra yrkesgrupper så har de lägre hinder dvs ett lägre motstånd mot att marknadsföra sig själva och har därmed lättare ett göra karriär. Att man därmed behöver vara säljare för att lyckas är dock inte nödvändigt, det räcker med att arbeta bort dessa hinder vilket vi arbetat med sedan 1997 hos just säljare så att de kan prestera bättre med ett lägre inre motstånd. Med utgångspunkt från dessa erfarenheter kan vi enkelt konstatera att med bättre Visibility Management så behövs inte kvotering och männen kommer också att uppmärksamma kvinnors kompetens och välja in dem i företagens styrelse.

BelBin Svenska AB, Box 242, 183 23 Täby, www.belbin.se, info@belbin.se, tel 08-446 49 40. BelBin Svenska AB är i Skandinavien det ledande företaget på tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om säljhinder. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag många erfarna skickliga konsulter som behärskar våra verktyg och som därmed kan åstadkomma stor skillnad i produktivitet hos både säljare som i olika team konstellationer. Då våra leverantörer är forskningsföretag dyker det konstant upp nya rön att förhålla sig tll.