Beroendeombudet

Vision: Vi vill gå längre än missbruksutredningen!

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 07:34 CET

Beroendeombudet öppnar i dag den 22 november en ny avdelning på hemsidan - välkommen till Opinion!

Beroendeombudets ambition är att samla olika aktörers opinionsarbete i aktuella frågor inom missbruks- och beroendeområdet.

Vi vill vara det forum där man kan finna det viktiga opinionsarbetet men också den plats där nya idéer föds. Därför är vår målsättning att inläggen ska vara till för alla intresserade; brukare, professionella, forskare, politiker, journalister och övriga intresserade.

Först ut att ta ordet i debatten om den gedigna missbruksutredningen är Yvonne Ahlström, socialpolitisk ansvarig på fackförbundet Vision. 

Ahlström lyfter den aktuella frågeställningen om privata utförare inom välfärdssektorn. Vision menar att det är extra viktigt att framhäva bra upphandlingsrutiner som innefattar system för kvalitetssäkring, ett system där professionalitet och resultat blir synligt.

Vidare förs också i debattartikeln resonemang runt frågeställningarna i missbruksutredningen som handlar om kvalité, auktorisation,kompetens och man drar slutsatsen att kraven ska omfatta såväl privata som offentliga vårdgivare. Vision kan därför sägas gå längre än vad regeringens ensamutredare Gerhard Larsson gör.

Ta del av Visions hela debattinlägg på Beroendeombudets hemsida

Beroendeombudet är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med ett främsta syfte att arbeta för att människor med missbruk/beroende (alkohol, narkotika, spel) ska få ökade möjligheter och rättigheter till inkludering i det svenska samhället.

Beroendeombudet arbetar bl a för att den stigmatisering och diskriminering som individer med missbruk- och beroendeproblematik är utsatta för ska upphöra.

Ett annat verksamhetsområde är granskning och kontroll av verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet.