Visionutveckling AB

VISIONUTVECKLING och WEBTRUMP går samman

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 11:00 CET

Sammanslagningen görs genom att Visionutveckling förvärvar 100% av aktierna i Webtrump
AB och deras produkter. Webtrump är en ledande aktör inom talsvar- och callcenterapplikationer
med bl.a. produkterna VIP2000 och cc-Bridge. Visionutveckling är ”uppstickaren inom
telekombranschen” med hänvisning- och informationssystemet Vision 80/20. Webtrumps delägare kommer samtidigt att bli delägare i Visionutveckling AB. Bolagen tillsammans väntas
omsätta 25 Mkr under 2007.

Detta är ett viktigt steg och är det första steget i en strategi för Visionutveckling att växa
både nationellt och på ett nordiskt plan med ett ökande leveransomfång. Samtidigt kvarligger
strategin att sälja via partners.

”De båda bolagens produktportföljer är kompletterande och flera synergieffekter finns och
detta kommer kunderna att märka inom kort. Fler förvärv eller sammanslagningar kan inte
uteslutas för att snabba upp tillväxten och leveransomfånget ytterligare” säger Tomas André,
VD på Visionutveckling AB.

För mer information kontakta
Tomas André, VD Visionutveckling AB, 0708-389 001