VISIT EAST SWEDEN

VISIT EAST SWEDEN SÄTTER ÖSTERGÖTLAND PÅ MÖTESKARTAN

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 17:11 CEST

Som första mötesföretag i Östergötland arbetar Visit East Sweden med att marknadsföra och sälja länet som mötesplats för företag, organisationer och arrangörer. Målet är att öka antalet konferenser, kongresser och events kraftfullt. Företaget har även etablerat ett nätverk bestående av bland annat hotell, mötesanläggningar och eventföretag som aktivt stöder verksamheten.

”Visit East Sweden fyller luckan mellan Östsvenska Turistrådet och övriga aktörer i länet som arbetar med möten. Visit East Sweden kommer att erbjuda kunden ett heltäckande utbud av mötestjänster med specialkunskap om destinationen Östergötland. Vad som också är spännande är att vi, förutom att bearbeta vår primärmarknad i Sverige, kommer att arbeta mot utländska mötesköpare. Vi ser att Ryssland, Holland, Frankrike, Tyskland och Danmark är marknader som visar allt större intresse för Östergötland och där tror vi att det finns en stor potential för affärer. Visit East Sweden har redan deltagit på en workshop arrangerad av Visit Sweden i Moskva och responsen från ryska mötesköpare var mycket positiv och man ser Östergötland som ett närliggande komplement till Stockholm”, säger Eva Gavatin, VD.

Visit East Sweden kommer att agera som destination management company (DMC) åt kunder, primärt företag samt mötesarrangörer, som önskar få experthjälp med till exempel bokning av lokaler, logi och sociala arrangemang i länet. Företaget är även professional conference organiser (PCO) när kunder, oftast organisationer, vill ha stöd med mötesadministration i samband med större möten. Därmed får länet en aktör som på allvar sätter Östergötland på möteskartan med ett heltäckande mötesutbud .

”Under en lång tid har vi arbetat med att skaffa kunskap om marknadens behov och vår analys har gett oss en klar bild att både kunder och samarbetspartners har saknat en aktör som Visit East Sweden. Nu kan vi, tillsammans med vårt nätverk av över 20 samarbetspartners, lösa kundens utmaning att administrera möten som ofta är krävande gällande tid och engagemang. Genom att lämna över all förberedelse, genomförande och uppföljning av mötet kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet. Visit East Sweden bidrar till att skapa effektiva och lyckade möten i en av Sveriges mest spännande och expansiva regioner- Östergötland”, avslutar Eva Gavatin, VD.

 

För mer information kontakta:
Patrik Dyrendahl
Projektledare
Mobil: 0768 648 177
E-post: patrik@visiteastsweden.se

 

 

 

 

Visit East Sweden är ett mötesföretag som tillhandahåller integrerade möteslösningar till organisationer, företag och offentlig verksamhet. Tjänsteutbudet omfattar samtliga aspekter av mötesplanering och produktion. Företaget samarbetar med Östergötlands ledande aktörer inom mötesindustrin och är ett helägt dotterbolag till Linköpings Resebyrå AB (omsättning 180 MKR och 27 anställda).