Vattenmyndigheterna

Viskan som livsnerv

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:41 CET

Viskan är inte bara ett vattendrag utan en livsnerv, en förutsättning för den civilisation och den kultur som har växt upp längs dess dalgång.

Inom ramen för projektet Viskadalen Turism - ett Leader+ finansierat projekt - har Viskadalens Folkhögskola och Rydals museum diskuterat hur detta skulle kunna levandegöras. Hur kunskap om Viskan och dess historia ska bevaras och överföras till dagens generation.

Resultatet har blivit den föreläsningsserie http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/B9569959-8703-4927-9216-7B888D9C965F/51696/ViskanSomLivsnerv_Affisch.pdf som kommer att genomföras under år 2007 med inriktning på Viskans natur, arkeologi, kulturhistoria, social historia, ekonomisk historia, industrins betydelse osv. Fyra välrenommerade forskare kommer att ta oss med på en unik historisk resa längs Viskans dalgång. Tack vare ett stort intresse, har man även börjat diskutera en 10p Högskolekurs inom området med start våren 2008.


För mer information

Bo Scharping
0320-129 77 eller 0706-412 44

eller klicka här http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlyres/B9569959-8703-4927-9216-7B888D9C965F/51695/ViskanLnerv_folder.pdf

Viskadalen Turism
www.destinationviskan.se