Socialstyrelsen

Viss risk för felmedicinering vid utbyte av läkemedel på apotek

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 10:10 CEST

Reformen om utbyte av likvärdiga läkemedel på apotek har inte medfört några problem för majoriteten av de personer som fått sina läkemedel utbytta. För en mindre grupp har dock utbyten av läkemedelsprodukter givit upphov till problem med felmedicinering, biverkningar eller sämre effekt av läkemedlet. Det visar en ny studie som publiceras idag, där Socialstyrelsen också föreslår förbättringsåtgärder framförallt kring märkning och information.

Socialstyrelsen har i samarbete med Apoteket AB gjort en enkätstudie vid 20 slumpvis utvalda apotek där 700 apotekskunder som fått sina läkemedel utbytta deltog. För tre fjärdedelar av de svarande hade inga medicinska problem uppstått på grund av utbytet. Reformen om utbyte av likvärdiga läkemedel på apotek infördes den 1 oktober 2002.

Cirka 7 procent av dem som fått ett läkemedel utbytt uppgav att de hade felmedicinerat på grund av läkemedelsutbytet. Dubbelmedicinering var det vanligaste felet, vilket kan öka risken för biverkningar och interaktioner (samverkan mellan olika ämnen). Det förekom även att man helt hade avstått från, eller tagit för lite av medicinen. Ungefär en tredjedel av dem som svarat på enkäten uppgav att de blev oroliga av att få ett läkemedel utbytt och en tredjedel tyckte att det var förvirrande att namnen på receptet och på förpackningen var olika.

Av de patienter som hade använt två olika utbytbara läkemedel, upplevde ca 16 procent att det nya läkemedlet hade sämre effekt än det gamla eller att de upplevde nya, annorlunda eller värre biverkningar. En femtedel av patienterna uppgav att de inte litade på att de utbytbara läkemedlen hade samma effekt.

Felmedicinering på grund av att läkemedel bytts ut orsakas troligen av att patienten inte fått tillräcklig information eller inte har tagit till sig informationen om vad bytet innebär. För att minimera riskerna kring läkemedelsbyte föreslår Socialstyrelsen bl a att förskrivarna bör få möjlighet att skriva ut det billigaste läkemedlet direkt, att patienten ska ha rätt att behålla samma produkt under receptets giltighetstid och tydligare märkning när det gäller det generiska namnet (namnet på den aktiva substansen). Vidare föreslår Socialstyrelsen att kravet på apoteket att rapportera till förskrivaren vilket läkemedel som expedieras, tas bort på grund av tidskrävande administration.

Mer information: Emma Bergmark, 08-555 530 15 eller 0708-83 30 15.

Rapporten Patientsäkerhet vid utbyte av läkemedel på apotek finns på Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se eller via direktlänk http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8557/2004-103-14.htm