Finansdepartementet

Vissa ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 14:40 CEST

Regeringen har överlämnat remissen ”Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten” till Lagrådet.

I lagrådsremissen föreslås två ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Ändringarna innebär att s.k. sparat lättnadsutrymme och sparat utdelningsutrymme som är kopplat till utbytta andelar skall fördelas på de mottagna andelarna. Ändringarna föreslås gälla retroaktivt i fråga om andelsbyten som har skett efter den 31 december 2002. På begäran av den skattskyldige skall reglerna under vissa förutsättningar också kunna tillämpas vid andelsbyten som har skett tidigare.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070-657 08 95

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08-405 16 99

Cecilia Silfverhjelm
Kammarrättsassessor
08-405 29 55