Saco

Visst blir Sverige en fripassagerare

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 21:52 CEST

Professor Rutger Lindahl och doktoranden Daniel Naurin presenterade på DN Debatt den 14 augusti resultatet av intressant forskning. De drar själva den felaktiga slutsatsen av denna forskning att den s.k. fripassagerar-teorin inte stämmer, alltså att Sverige inte skulle förlora i inflytande på sitt utanförskap från EMU:s tredje steg. Vi har båda mångårig erfarenhet av centrala EU-förhandlingar för Sveriges räkning. Vi blir stolta när vi ser att de personer som Lindahl och Naurin intervjuat ger Sverige högt betyg som samarbetspartner inom EU. Men vi känner inte igen oss i Lindahls och Naurins slutsats om fripassagerar-teorin. Tvärtom har vi båda stött på problemet i verkligheten att andra länder hänvisar till vår ställning som "ljumma européer" i förhandlingar med Sverige. Det skriver SACO-ordföranden Anna Ekström och tidigare diplomaten Håkan Jonsson, numera på Kommerskollegium, på DN Debatt.

Forskarna skriver: "Hittills har det gått utmärkt att stå utanför EMU och vara med i EU. Varken Sveriges eller Storbritanniens 'vänta och se'-linje eller Danmarks mer definitiva nej tycks ha aktiverat någon fripassagerareffekt." Att 79 % av de tillfrågade inte anser att Sverige förlorar i inflytande p g a sitt utanförskap, medan 21 % anser att vi förlorar, tar Lindahl och Naurin alltså som intäkt för att vi inte förlorar något. I stället är det förstås så att om det så blott vore en enda av de tillfrågade 131 makthavarna som ansåg att Sverige vore en mindre intressant partner p.g.a. vår fripassagerar-status, så vore det illa. Att 21 % resonerar så helt eller delvis - alltså 28 höga beslutsfattare av 131 tillfrågade - är en kraftig varningssignal.Tyvärr finns det dessutom två skäl att anta att den totala "fripassagerar-effekten" blir högre än de 21 % som Lindahl och Naurins intervjuundersökning anger. För det första får man anta att förhandlare från alla 15 medlemsstater ingår i statistiken, alltså även från Storbritannien och Danmark. Det är närmast självklart att dessa två länders förhandlare inte ser något förlorat inflytande för ett land som är i samma politiska situation som de själva. Bland de övriga 12 EU-ländernas förhandlare är i så fall andelen personer som ser förlorat inflytande med visshet större än angivna 21 %. Det är naturligtvis dessa personers attityd till Sverige som "fripassagerar-teorin" handlar om, inte om britter och danskar. För det andra är undersökningen gjord under dagens politiska läge, med ett oklart svenskt förhållande till EMU. Situationen efter ett tydligt "nej" lär bli ännu värre.Vi har båda upplevt hur våra argument i förhandlingar bemöts med att vi är ljumma européer och hur våra syften misstänkliggörs med hänvisning till vårt utanförskap. Vår erfarenhet är alltså att det finns ett "fripassagerar-problem" för svenska förhandlare. Lindahls och Naurins siffror vederlägger inte denna erfarenhet, de styrker den.

Anna Ekström
Ordförande, SACO

Ledamot, Wim Kok:s expertgrupp om framtidens europeiska arbetsmarknadspolitik
Styrelseledamot, Europas Fackliga Samarbetsorganisation

Håkan Jonsson
Chef för Inre-marknadsenheten, Kommerskollegium
Tidigare diplomat vid Sveriges EU-representation i Bryssel