gynekologi.info

Visste Du att kvinnor kan lida av en sorts ”rinnsnuva” från livmodern?

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 11:44 CET

Många kvinnor kan uppleva väldigt rikliga flytningar, som varken kliar eller luktar illa, men som kan störa både sexliv och vardagsaktiviteter.

En vanlig orsak till riklig flytning är en inflammation i körtelslemhinnan på livmodertappen som blir som ”rinnsnuva”. Ibland hjälper det att behandla med slidpiller som innehåller antibiotika. I svåra fall kan man behöva varmbehandla området och det hjälper.

I syftet att öka kunskapen inom kvinnors underlivshälsa har Johnson & Johnson AB, i samarbete med gynekologerna Eva Uustal Fornell, Christian Falconer och Folke Flam, tagit fram hemsidan www.gynekologi.info.

Hemsidan förmedlar viktig information om god gynekologisk hälsa och har sedan sin början vintern -08, erbjudit möjligheten att ställa frågor till experterna samt få rådgivning.

"Vi märkte att många frågor upprepar sig och därför borde svaren vara intressanta även för andra kvinnor" säger Pierre Quakkelaar, ansvarig för hemsidan.

En sammanställning av frågorna och svaren har samlats under rubriken "Visste du att?" och kommer att periodiskt läggas ut både på www.gynekologi.info och på www.newsdesk.se . "På så sätt hoppas vi kunna bidra med ett kunskapsunderlag för en förbättrad gynekologisk hälsa", avslutar Pierre.

Är du intresserad av ämnet gynekologisk hälsa?

Gå in på www.gynekologi.info för mer information