gynekologi.info

Visste du att man kan få förstoppning av framfall?

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:10 CEST

Visste du att man kan få förstoppning av framfall?

Man ser ofta kombinationen framfall och förstoppning. Det kan vara så att förstoppningen ger framfall eller att framfallet ger förstoppning. Framfall innebär att något faller ned och trycker mot slidans mynning. Det som faller ned kan vara den främre slidväggen, den bakre slidväggen, livmodern eller en kombination av dessa. Det finns behandling!

I syftet att öka kunskapen inom kvinnors underlivshälsa har Johnson & Johnson AB, i samarbete med gynekologerna Eva Uustal Fornell, Christian Falconer och Folke Flam, tagit fram hemsidan www.gynekologi.info.

Hemsidan förmedlar viktig information om god gynekologisk hälsa och har sedan sin början vintern -08, erbjudit möjligheten att ställa frågor till experterna samt få rådgivning.

"Vi märkte att många frågor upprepar sig och därför borde svaren vara intressanta även för andra kvinnor" säger Pierre Quakkelaar, ansvarig för hemsidan.

En sammanställning av frågorna och svaren har samlats under rubriken "Visste du att?" och kommer att periodiskt läggas ut både på www.gynekologi.info och på www.newsdesk.se . "På så sätt hoppas vi kunna bidra med ett kunskapsunderlag för en förbättrad gynekologisk hälsa", avslutar Pierre.

Är du intresserad av ämnet gynekologisk hälsa?

Gå in på www.gynekologi.info för mer information