gynekologi.info

Visste Du att svårighet att tömma tarmen kan vara ett tecken på problem i underlivet?

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 01:28 CEST

Gäller det en kvinna som fött ett eller flera barn och som börjar få svårt att tömma tarmen och som dessutom har en känsla av tyngd eller dragning i underlivet, som om något "putar ut" genom slidmynningen. Då bör hon träffa en gynekolog och undersöka att det inte är en fråga om framfall.

Svårighet att tömma tarmen är ett av många möjliga symtom av framfall. Framfall innebär att något faller ned mot slidans mynning. Det som faller ned kan vara den främre slidväggen, den bakre slidväggen eller livmodern eller en kombination av dessa. Det finns behandling att få!

I syftet att öka kunskapen inom kvinnors underlivshälsa har Johnson & Johnson AB, i samarbete med gynekologerna Eva Uustal Fornell, Christian Falconer och Folke Flam, tagit fram hemsidan www.gynekologi.info.

Hemsidan förmedlar viktig information om god gynekologisk hälsa och har sedan sin början vintern -08, erbjudit möjligheten att ställa frågor till experterna samt få rådgivning.

"Vi märkte att många frågor upprepar sig och därför borde svaren vara intressanta även för andra kvinnor" säger Pierre Quakkelaar, ansvarig för hemsidan.

En sammanställning av frågorna och svaren har samlats under rubriken "Visste du att?" och kommer att periodiskt läggas ut både på www.gynekologi.info och på www.newsdesk.se . "På så sätt hoppas vi kunna bidra med ett kunskapsunderlag för en förbättrad gynekologisk hälsa", avslutar Pierre.

Är du intresserad av ämnet gynekologisk hälsa?

Gå in på www.gynekologi.info för mer information