gynekologi.info

Visste Du att urininkontinens drabbar upp till 10-15% av alla kvinnor?

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 21:29 CET

Urininkontinens innebär att man läcker urin eller kissar på sig och är ett mycket vanligt problem.

För många är det ett tillstånd som rejält försämrar livskvaliteten. Det blir helt enkelt ett hinder för att leva ett normalt liv. Flest drabbas kvinnor och en övervägande del är äldre. Inkontinens drabbar upp till 10-15% av alla kvinnor och sannolikheten att drabbas ökar med stigande ålder.

I syftet att öka kunskapen inom kvinnors underlivshälsa har Johnson & Johnson AB, i samarbete med gynekologerna Eva Uustal Fornell, Christian Falconer och Folke Flam, tagit fram hemsidan www.gynekologi.info.

Hemsidan förmedlar viktig information om god gynekologisk hälsa och har sedan sin början vintern -08, erbjudit möjligheten att ställa frågor till experterna samt få rådgivning.

"Vi märkte att många frågor upprepar sig och därför borde svaren vara intressanta även för andra kvinnor" säger Pierre Quakkelaar, ansvarig för hemsidan.

En sammanställning av frågorna och svaren har samlats under rubriken "Visste du att?" och kommer att periodiskt läggas ut både på www.gynekologi.info och på www.newsdesk.se . "På så sätt hoppas vi kunna bidra med ett kunskapsunderlag för en förbättrad gynekologisk hälsa", avslutar Pierre.

Är du intresserad av ämnet gynekologisk hälsa?

Gå in på www.gynekologi.info för mer information