Energikontor Sydost

Visualisering á la Ragnar Skanåker i sydostregionens Maxibutiker

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 06:30 CEST

19 oktober kl 9.30 samlas Maxihandlare i på Maxi ICA Stormarknad i Kalmar för att visualisera fram en strategi för vidare energieffektiviseringsarbete i nio butiker i sydostregionen.

Onsdag 19 oktober träffas EEMaxiS, energieffektiviseringsnätverket för Maxihandlare i sydostregionen, för att diskutera energikartläggning, målsättning för energieffektivisering i sina butiker och taktik för hur de ska nå målen. Enligt projektledare Daniel Hägerby handlar energieffektivisering mycket om att tänka som en elitidrottare.

”På samma sätt som framgångsrika elitidrottare använder sig av visualisering för att nå sina mål ska även Maxihandlarna i sydost på detta möte få skapa sig en bild av hur det känns att ha lyckats i sitt energiarbete. Ragnar Skanåker siktade inte på pricken mitt i tavlan, utan på målet i pricken som han just skjutit. Det är precis så vi ska arbeta med målbilder för att bekanta oss med känslan av att ha nått våra mål,” säger projektledare Daniel Hägerby.

Under dagen ska Maxihandlarna också med nya energiglasögon få syna Kalmarbutiken i sömmarna för att se vad de har åstadkommit för energibesparande åtgärder hittills.

Datum: Onsdag 19 oktober

Tid: 09.30 – 15.30

Plats: Maxi ICA Stormarknad, Verkstadsgatan 6, Kalmar

För mer information, kontakta

Daniel Hägerby

0709-21 60 55, daniel.hagerby@energikontorsydost.se

ENERGIKONTOR SYDOST AB arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.