Norrköping Science Park

Visualiseringsbranschen tar fart i Norrköping

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:07 CET

 - Projektarena IVM gav 30 nya arbetstillfällen och 10 nya bolag på ett år. 

Projektarena IVM (Interaktiva och visuella medier) är en verksamhet som har stöttat små och medelstora företag i utvecklingen av nya produkter och tjänster baserade på visualiseringsteknik. Den har bedrivits av Norrköping Science Park tillsammans med aktörerna i Visualiseringscenter C sedan januari 2012. Projektarena IVM har involverat 70 företag och andra aktörer i utvecklingsprojekten, som än så länge resulterat i 26 färdiga prototyper.

”Vårt mål har till stor del varit att skapa förutsättningar för en ny branschutveckling i Norrköping och regionen, med visualisering som grund”, säger Heléne Njord, projektledare för Projektarena IVM. ”Det finns ett jättestort behov hos företag av hjälp med resurser. De behöver kompetens och tid för att kunna utveckla sina idéer och komma framåt. Vi vill kunna ge företag samma stöd i framtiden”, berättar Heléne.
 
Syftet med Projektarena IVM har varit att skapa tillväxt genom att få visualiseringstekniken att spridas till fler branscher. På så sätt kan Östgötaregionens konkurrenskraft stärkas.
 
”Den viktigaste framgångsfaktorn har varit att företag med en idé har kopplats ihop med företag i en traditionell bransch, som getts möjlighet att testa ny teknik”, säger Heléne Njord-Westerling. ”På så sätt har vi kunnat få snabb respons på om tekniken och lösningen är relevant för ändamålet”, fortsätter Heléne.
 
De utvecklingsprojekt som drivits inom Projektarena IVM har drivits i samarbeten mellan företag som kompletterar varandra. I gemensamma utvecklingsprojekt baserade på öppen innovation där även kunder och konkurrenter är delaktiga, får man ofta bättre och mer innovativa lösningar. 

Norrköping Science Park har genom Projektarena IVM bidragit med samordning i projekten, kompetensförsörjning, mötesplatser, finansiella resurser och med att koppla ihop människor och företag. Arbetet har skett i samarbete med parterna i Visualiseringscenter C: Linköpings universitet, Interactive Institute Swedish ICT och Norrköping visualisering AB. Vid årsskiftet avslutas den tvååriga EU-finansieringen av projektarenan, men den gemensamma ambitionen hos parterna är att driva verksamheten vidare.

Här kan du läsa om några av projekten

Kontakt: 
Helene Njord-Westerling, Projektledare Projektarena IVM, Norrköping Science Park. Helene.njord@nosp.se, 011-26 41 98.
Ulrika Bäckström, kommunikationsansvarig Norrköping Science Park, ulrika.backstrom@nosp.se, 011-26 41 92.

Norrköping Science Park möjliggör entreprenörskap och innovation för hållbar tillväxt.