Vita 34

Vita 34 får Europapatent på bevarande av navelsträngsvävnad

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 07:53 CET

Europeiska patentverket har beviljat stamcellsbanken Vita 34 patent på behandling och kryo-bevarande av navelsträngsvävnad av de inneslutna cellerna. Det handlar om en metod för desinficering, förberedelser, bevaring, samt isolering av celler från navelsträngsvävnad. Patentet blir ytterligare ett erkännande av företagets ledande position inom området, och blir en viktig del för framtida läkemedelsutveckling. Stamceller från navelsträngsvävnad kommer att spela en betydelsefull roll i den individuella behandlingen av många brosk- och ledsjukdomar, i odling av ny vävnad och för regenerativ medicin, samt även i produktion av nya fungerande organ.

Implementeringen av denna avancerade teknik kräver stamceller från navelsträngsvävnad som är förberedda och lagrade på ett professionellt och korrekt sätt, så att celler med förmåga till specialisering och spridning kan utvecklas till brosk, ben, eller till och med hela organ för respektive patient efter år av bevarande.

Vita 34 är den enda tyska stamcellsbank som får lagra blod och vävnad från navelsträngen hos nyfödda barn för senare ansökan enligt gällande föreskrifter. Med det europeiska patentet, bekräftar företaget sin roll som ledare inom forskning och utveckling av medicinska förfaranden för att spela en avgörande roll när det gäller hälsa och förlängning av liv i framtiden.

– Patentet är ett bevis på att de investeringar vi gjort i våra forsknings- och utvecklingsarbeten är väl värda dessa. Vi är på rätt spår och kan fortsätta vår strategi för produktutveckling, vilket fortsätter att stärka vår position på marknaden, säger Dr. André Gerth, VD för Vita 34 AG.

Vita 34 är också den enda stamcellsbanken i Tyskland som tillåts att lagra navelsträngsblod och vävnad i linje med Good Manufacturing Practice (GMP) riktlinjer. Verksamheten kunde öka antalet lagringar av navelsträngsvävnad kontinuerligt sedan produktens lansering och därmed stärka sin ledande position ytterligare på den viktiga hemmamarknaden i Tyskland.

Vita 34 kommer framöver fortsätta att öka sin tillväxt genom att introducera nya produkter och därmed förbli en framträdande innovatör inom sitt fält i Europa. 2016 fick Vita 34 ett officiellt erkännande som ett av de hundra mest innovativa företagen i segmentet små och medelstora tyska företag.


För mer information kontakta:

Julie Illo Molin, Nordenchef & Kvalitetsansvarig, StemCare jumo@stemcare.dk, tel. +45 28 91 48 30

Karolina Förnvik, Läkare & Medical Advisor, StemCare kafo@stemcare.se, tel. +46 (0)790-27 45 17


StemCare A/S grundades i Danmark 2003 och har varit verksamma i Sverige sedan 2014. Sedan september 2015 är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.stemCare.se

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 145 000 prover lagrade och 30 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder.

StemCare A/S med tillhörande systerbolag är sedan september 2015 ett dotterbolag i den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se