Synskadades Riksförbund SRF

Vita käppens dag 15 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 09:53 CEST

Onsdag den 15 oktober inträffar Vita Käppens Dag - synskaderörelsens
internationella aktionsdag då vi brukar passa på tillfället att hävda vår
rätt att röra oss offentligt.

I år vill vi särskilt poängtera två saker

Dels vill vi hävda vår rätt att korsa gator säkert. Många kommuner är just i
full färd med att göra om övergångsställen så att vi omöjligt kan uppfatta
var de finns. Trafikljus tas bort, och på många håll tar man till och med
bort trottoarkanten så att vi inte kan märka att vi plötsligt är ute på
gatan. Fullständigt livsfarligt, menar vi.

Dels vill vi hävda vår rätt att handla i affärer. Vi vänder oss mot att
handeln flyttar till otillgängliga ställen utanför tätorterna dit man måste
köra bil för att komma (omöjligt för oss...). Och vi vill uppmuntra de
köpmän som ger en god service till sina synskadade kunder.

För mer information:
Ring er lokala eller regionala SRF-representant
SRF Norrbotten 0920-22 98 20
SRF Västerbotten 0910-77 74 33
SRF Jämtland 063-10 27 50
SRF Ångermanland 0611-222 20
SRF Medelpad 060-15 84 30
SRF Gävleborg 0650-54 05 54
SRF Dalarna 0243-22 77 66
SRF Västmanland 021-83 05 12
SRF Örebro län 019-611 02 88
SRF Värmland 0550-832 10
SRF Skaraborg 0511-34 79 70
SRF Älvsborg 033-10 46 98
SRF Göteborg 031-365 97 50
SRF Bohuslän 031-84 01 10
SRF Halland 035-10 22 29
SRF Skåne 040-777 75
SRF Blekinge 0454-168 06
SRF Kalmar län 0480-225 86
SRF Kronoberg 0470-292 24
SRF Jönköpings län 036-16 77 59
SRF Östergötland 013-14 35 65
SRF Södermanland 0157-238 88
SRF Uppsala län 018-56 09 00
SRF Stockholm-Gotland 08-462 45 00
Rikskansliet: Dagny Mörk, 08-39 91 61

Jan Wiklund
Synskadades Riksförbund
tel 08-39 92 98