A+ Science Holding AB

Vita Nova Ventures: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 11:43 CEST

Vita Nova Ventures: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009


(Aktietorget: VNV)
Andra kvartalet 2009
- Resultat efter finansiella poster blev -4,6 MSEK (-5,7).
- Rörelseresultatet blev -4,3 MSEK (-5,2).
- Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,51).
- Vicore Pharma har erhållit bekräftelse om godkännande av patent i USA för den
patentfamilj vari företagets läkemedelskandidat "Compound 21" ingår.

Januari-juni 2009
- Resultat efter finansiella poster blev -6,7 MSEK (-7,2).
- Rörelseresultatet blev -6,2 MSEK (-6,5).
- Resultat per aktie uppgick till -0,59 SEK (-0,64).
- Det bokförda värdet på Vita Nova Ventures aktieinnehav var per den
sista juni ca 150 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång
- Styrelsen har beslutat kalla till en extra bolagsstämma att besluta om försäljning av 51 % av dotterbolaget A+ Science Holding AB som inrymmer Ventures verksamheten med innehaven i Vicore Pharma AB och I-Tech AB.
VD Göran Wessman kommenterar:

"Den planerade utdelningen av A+ Science Holding AB, dotterbolaget som inrymmer Ventures - verksamheten med innehaven av Vicore Pharma AB och I-Tech AB, drogs tillbaka på grund av Skatterättsnämndens beslut att inte acceptera "Lex ASEA" förfarande för beskattning av det utdelade värdet. Kostnaderna för Ventures-verksamheten är därför fortsatt kvar i koncernen. A+ Science-gruppen, som samlar CRO verksamheten, har arbetat vidare med sin omstrukturering. De ansamlade negativa resultaten i koncernen det senaste året medför nu behov av en förstärkt likviditet i koncernen. Styrelsen har i årsstämman bemyndigats att genomföra en mindre nyemission i Vita Nova Ventures och idag föreslår styrelsen en extra bolagsstämma för beslut om utförsäljning av 51 procent av A+ Science Holding AB. Genom dessa åtgärder förväntas Vita Nova koncernen ge tillräckliga kapitaltillskott för CRO-verksamheten att återställa lönsamheten i Vita Nova Ventures."