A+ Science Holding AB

Vita Nova Ventures dotterbolag A+ Science har tecknat två nya uppdragsavtal om kliniska prövningar

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 17:41 CET

(Aktietorget: VNV)

Vita Nova Ventures dotterbolag A+ Science har tecknat två nya uppdragsavtal om kliniska prövningar av medicin-tekniska produkter och behandlingsmetoder.


Det ekonomiska utfallet av rubricerade studier är inkluderat i prognoser som lämnats i senaste delårsrapporten (Q3 2006) från Vita Nova.


För medicinkliniken Greifswald universitet, Tyskland
Studien är nu i planeringsfas, första patienten tas in under september 2007 och beräknas pågå i två år. Studien är prövarinitierad och leds av Professor Stephan Felix vid Greifwalds universitet. Professor Åke Hjalmarson, Göteborg är ordförande i Styrkommittén. Förutom Sahlgrenska universitetssjukhuset deltar 19 hjärtkliniker i Tyskland i studien.

Ordervärdet, förutom direkta klinikkostnader, är ca 7 mkr. Uppdraget innebär att A+ Science för första gången genomför en studie där huvuddelen av klinikerna ligger i Tyskland.

Avtalet innebär att A+ Science fått uppdraget att samordna och leda den kliniska prövningen av en ny behandlingsmetod för rening av blod hos patienter som lider av den autoimmuna sjukdomen kardiomyopati. En hjärtmuskelinflammation som obehandlad på kort tid kan leda till för tidig hjärtdöd. Studien är en utvärdering av en medicinsk-teknisk behandlingsmetod som förväntas bli ett komplement till traditionell läkemedelsbehandling. Metoden innebär i korthet att de kroppsegna antikroppar som förorsakar den inflammatoriska sjukdomsprocessen filtreras bort med ett förfarande liknande det vid njurdialys.

Den andra studien inom det medicinsk-tekniska området som A+ Science på kort tid fått förtroendet att genomföra, avser en säkerhetsprövning av en ny medicinsk-teknisk produkt från ett större industriföretag. Prövningen planlades i höstas och initieras under våren 2007. Ordersumman är i storleksordning med den tyska studien och studien pågår till 2009.

"Att vi nu också ges möjlighet att arbeta i Tyskland öppnar nya möjligheter inför framtiden och har också gjort att vi knutit tysktalande personal till förtaget", säger Rudolf Schaffrath affärsutvecklingsansvarig vid A+ Science.

"Vi är glada för att satsningen på att bygga upp specialistkompetens inom det medicintekniska området vid sidan om läkemedelsprövningsverksamheten redan gett ett så gott gensvar". Kommenterar Marie Edström, Chef för den kliniska prövningsverksamheten vid A+ Science.


För frågor och ytterligare information kontakta:
Göran Wessman, göran.wessman@a-plusscience.com,
+46 31 703 19 36
Anders Sjögren, anders.sjogren@a-plusscience.com,
+46 70 888 84 21