A+ Science Holding AB

Vita Nova Ventures företrädesemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 13:06 CET

Efter det att företrädesemissionen registrerats hos bolagsverket kommer antalet aktier i Vita Nova Ventures att uppgå till 18 204 368 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 18 204 368 kronor.För ytterligare information, kontakta:

Agneta Franksson

VD, Vita Nova Ventures AB (publ)

Tel: 070-590 07 23
E-post: info@vnv.se 

Stockholm, 22 februari 2010
Vita Nova Ventures AB (publ)

Styrelsen