A+ Science Holding AB

Vita Nova Ventures tecknar avtal om förvärv av SEDOC AB

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 12:05 CEST

(Aktietorget: VNV)

Vita Nova Ventures AB har undertecknat ett Letter of Intent som avser förvärv av samtliga aktier i SEDOC Pharmaceutical Medicine AB. Säljare är Arandi Development AB. För närvarande pågår slutliga avtalsförhandlingar och avtalsskrivning. Om affären fullföljs planeras tillträde till den 31 augusti 2007. Köpeskillingen kommer att utgöras av en kontantdel och en del i form av aktier i Vita Nova Ventures.

SEDOC är en Contract Research Organisation, CRO. Verksamheten planerar och genomför kliniska prövningar för svenska och internationella läkemedels-, biotech- och medicintekniska företag. SEDOC omsatte räkenskapsåret 2005/06 ca 35 mkr och redovisade ett resultat på 3,5 mkr före skatt. Bolaget har 23 medarbetare och kontor i Stockholm och i Lund.

Göran Wessman, vd i Vita Nova Ventures:
"Vi ser detta förvärv som en naturlig utveckling av vår verksamhet i A+ Science AB. Avsikten är att slå samman företagen vilket ger goda synergieffekter och min bedömning är att en större verksamhet är nödvändig för att kunna attrahera nya projekt på den internationella marknaden. SEDOCs inriktning på fler och mindre kunder i fas I och II kompletterar väl A+ Science inriktning på större internationella kunder med studier i fas III/IV ."

Pirkko Sulila Tamsen, vd i SEDOC:
"SEDOC har bedrivit sin verksamhet under 12 år med god tillväxt och med bibehållen lönsamhet . Vi ser en stor fördel i att ingå i en större organisation vilket ger oss resurser att möta internationella krav och motivera nödvändiga investeringar samt möjligheter att utveckla nya kundgrupper. Dessutom ger det vår personal möjlighet att utveckla sin kompetens i en större organisation."

Göteborg 8 augusti 2007
Vita Nova Ventures AB (publ)

För ytterligare information:
Göran Wessman, VD Vita Nova Ventures AB, 0708-16 14 50
www.vnv.se
Pirkko Sulila Tamsen, VD SEDOC, 0705-35 34 47 www.sedocpm.se

Vita Nova Ventures är ett bolag inriktat på investeringar i life science verksamheter. Bolaget är noterat på Aktietorget. SEDOC blir det andra förvärvet av företag inom klinisk forskning. Genom förvärvet fortsätter A+ Science att vara en stark aktör i konsolideringen av CRO branschen som kännetecknas av ett fåtal globala aktörer och ett antal mindre nischorienterade lokal företag.