A+ Science Holding AB

Vita Nova Ventures tillträder SEDOC PM den 31 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:49 CEST

(Aktietorget: VNV)

Vita Nova Ventures AB tillträder idag SEDOC Pharmaceutical Medicine AB. SEDOC är en Contract Research Organisation, CRO, som planerar och genomför kliniska prövningar för svenska och internationella läkemedels-, biotech- och medicintekniska företag. Köpeskillingen utgörs av en kontantdel samt 110 miljoner Vita Nova Ventures aktier. SEDOC kommer att integreras med Vita Nova Ventures dotterbolag A+ Science AB.

Vita Nova Ventures segment för Klinisk prövningsverksamhet omfattar nu bolagen A+Science AB, SEDOC Pharmaceutical Medicine AB och Northern Clinical Research Institute AB med en total omsättningstakt på årsbasis om cirka 120 MSEK. Verksamheten, med ett 80-tal medarbetare, kommer att arbeta under namnet A+ Science och har kontor i Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå.

SEDOCs inriktning på fler och mindre kunder med studier i fas I och II kompletterar väl A+ Science inriktning på större internationella kunder med studier i fas III/IV.

"Vi ser detta förvärv som en naturlig utveckling av vår kliniska prövningsverksamhet. Sammanslagningen kommer att ge goda synergieffekter och min bedömning är att en större verksamhet är nödvändig för att kunna attrahera nya projekt på den internationella marknaden", säger Göran Wessman, vd i Vita Nova Ventures.

"SEDOC har bedrivit sin verksamhet under 12 år med god tillväxt och lönsamhet . Vi ser en stor fördel i att ingå i en större organisation vilket ger oss resurser att möta internationella krav och motivera nödvändiga investeringar samt möjligheter att utveckla nya kundgrupper. Dessutom ger det vår personal möjlighet att utveckla sin kompetens i en större organisation", säger SEDOCs vd Pirkko Sulila Tamsen som kommer att gå in i ledningen för A+Science AB.

100 miljoner av de Vita Nova Ventures aktier som erlagts som del av köpeskillingen har emitterats genom att styrelsen beslutat om nyemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

En första press release om förvärvet lämnades den 8 augusti 2007.

Göteborg 31 augusti 2007
Vita Nova Ventures AB (publ)

För ytterligare information:
Göran Wessman, VD Vita Nova Ventures AB och A+Science AB, 0708-16 14 50
Ulrika Stenson, Informationschef Vita Nova Ventures AB, 070-590 07 23
Pirkko Sulila Tamsen, VD SEDOC, 0705-35 34 47 www.sedocpm.se

Vita Nova Ventures är ett bolag inriktat på investeringar i life science verksamheter. Bolaget är noterat på Aktietorget. SEDOC är det andra förvärvet i år av företag inom klinisk forskning. Genom förvärvet blir Vita Nova Ventures och A+ Science starka aktör i konsolideringen av CRO branschen som kännetecknas av ett fåtal globala aktörer och ett antal mindre nischorienterade lokala företag. Inom Vita Nova Ventures finns även ett antal utvecklingsprojekt inom life science området.