SwedThoughts HB

Vitamin B12 och folsyra ökar risken för lungcancer hos kranskärlssjuka!

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 11:03 CEST

Vitamin B12 och folsyra är livsviktiga vitaminer. Vid bristtillstånd har mycket små doseer, enstaka mikrogram, dramatiska positiva effekter.

Däremot är det inte självklart att dessa vitaminer gör människor friskare om inte brist eller hotande brist föreligger. Vitaminer kan rentav ha skadliga verkningar om de tas i onödan.

För några år sedan föreställde man sig att vitamin B12 och folsyra skulle kunna göra kranskärlssjuka patienter friskare (Recension, vol 29, www.rondellen.net). De behandlades därför med måttliga doser av vitamin B12 och folsyra under i genomsnitt drygt tre år.

Nu visar uppföjning 6-7 år senare att de vitaminbehandlade patienterna i större utsträckning än andra drabbades av tumörsjukdomar. Försämringen var statistiskt signifikant (1).

Den riskökning som vitamin B12 och folsyra medförde i de refererade studierna var blygsam. De patienter som har goda skäl att ta dessa vitaminer behöver inte oroa sig. För dem är brist farligare än de små risker för tumörsjukdomar som kan finnas.

För friska människor är dock de här studierna en påminnelse om vikten av sunda kostvanor och stor försiktighet med kosttillskott och hälsopreparat.

Bo Norberg

, red

Rondellen/The Rondel

www.rondellen.net

Referens

  • Norberg B. Coronarsjuka patienter och cancer - för dem är vitamin B12 och folsyra inte hälsosamma [recension]! Rondellen 2009; 29. URL: http://www.rondellen.net