Ultra Tan AB

Vitamin D-piller kan inte ersätta naturligt D-vitamin

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 17:09 CEST

Under lång tid har myndigheter och hälsoorganisationer arbetat för att få oss människor så långt bort som möjligt från solen och solning. Vi har fått komplicerade och mer eller mindre omöjliga råd om minuter och klockslag då vi ska vistas i solen. Samtidigt visar allt fler moderna studier på att D-vitamin har en helt avgörande effekt på vår hälsa och verkar positivt på de allra flesta och vanligaste invärtes cancerformerna som finns. D-vitaminet har också positiva effekter på benskörhet liksom på sjukdomar som Alzheimers, Parkinson och MS. D-vitaminets betydelse beror på att det – namnet till trots - inte är ett vitamin utan ett hormon. Till skillnad från vitaminer som vi intar via föda så är hormoner ämnade att bildas i kroppen. D-vitamin får vi till 80 % av solens UV-B ljus.

Forskningen visar flera bevis för att det inte bara är D-vitamin utan UV-ljuset i sig som bidrar till de positiva effekterna. I en av de största studier² som gjorts på närmare 4 miljoner människor i 13 länder, konstaterar Professor Kari Hemminki på Karolinska Institutet att ”den här studien är så stor att vi kan konstatera att så här är det”. Studien visade mycket övertygande resultat på UV-ljusets positiva effekter men man kunde i studien inte avgöra om det var D-vitamin eller UV-ljuset i sig. Detta innebär att de råd som man i dag ger om att man bör avhålla sig från UV-ljus och istället inta D-vitamin oralt, är direkt kontraproduktivt och påverkar vår folkhälsa negativt.

-         Det är ju trots allt så att mänskligheten utvecklades för ett liv på jorden under solen och man känner i dag väl till solens positiva effekter, säger Roland Laurent, sakkunnig hos Svensk Solarieförening. Det är bara en grupp forskare från främst Australien som inte har lösningen på varför incidensen av Malignt Melanom ökat med 4 % sedan 50-talet, och då skyller man problemet på solen. Samtidigt är dödligheten i Malignt Melanom fortsatt mycket låg och minskar i många länder.

Vid en konferens i Köpenhamn under våren 2011, framkom nya fakta som gör att man kan dra slutsatsen att en av de troligaste orsakerna till ökning av incidensen i Malignt Melanom kan tillskrivas det överdrivna användandet av solskyddskrämer. Dessa krämer ger oss en falsk trygghet och stänger av kroppens eget varningssystem som gör att vi blir röda när vi fått för mycket sol. Effekten blir att vi lurar oss själva genom att vara i solen för många timmar i enbart UV-A ljus, vilket visat sig ha en muterande effekt på hudcellerna som därigenom, i vissa fall, kan utveckla cancer.


Vid konferensen redovisades från Australien att endast 15 % av befolkningen bränner sig, men att 80 % av all cancer i Australien är hudcancer. I Sverige och Norge bränner sig ca hälften av befolkningen i solen men bara ca 10 % av all cancer i dessa länder är hudcancer. Detta visar att kroppens varningssystem slås ut vid användandet av solskyddskrämer och risken för incidens för Malign Melanom ökar kraftigt. Samtidigt är dödligheten i Malignt Melanom fortfarande mycket låg och i vissa länder minskar den glädjande nog.

Redan 2006 sade författarna till en Australiensk studie¹ att ”It is important to recognize that all of the beneficial effects of UV-radiation exposure may not occur only through UV-radiation induced vitamin D synthesis. Thus maintaining current sun avoidance policies while supplementing food with vitamin D may not be sufficient to avoid the risk of insufficient exposure to UV-radiation”.

Den viktigaste slutsatsen från studien var att “it now seems clear that balanced sun exposure is optimal to human health and also that the point of optimal exposure varies by skin type”.

-         Från Svensk Solarieförening har vi länge argumenterat för att UV-ljus är nödvändigt för vår hälsa och det är viktiga fakta som nu även framkommer i allt fler vetenskapliga studier. Vi anser det ytterst allvarligt att svenska myndigheter som vi borde ha det största förtroende för, ger oss människor råd som visar sig vara direkt kontraproduktiva för vår egen hälsa, avslutar Roland Laurent.

 

1 ”Considering the potential benefits as well as adverse effects of sun exposure: Can all the potential benefits be provided by oral vitamin D supplementation?, Luca et al,NationalUniversity,Canberra,Australia, 2006

2 Hemminki et al, 2010                                                                   

 

En sammanställning av aktuell forskning finns i relaterat dokument ”Sola för hälsans skull"

 

För mer information

Roland Laurent, Svensk Solarieförening, telefon 0705-337 900, e-post roland.laurent@ultratan.se