Vitec Software Group AB (publ)

Vitec Mobil effektiviserar Wåhlin Fastigheter

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:43 CEST

(Aktietorget: VIT B)

Wåhlin Fastigheter har tillsammans med Vitec Fastighetssystem genomfört ett projekt i syfte att effektivisera processerna i den dagliga driften. I projektet har Vitecs lösning med mobil arbetsorder och felanmälan införts i verksamheten.

"Vårt mål var att utveckla förvaltningsorganisationen och arbeta mer effektivt. Med Vitecs mobila lösning till vårt fastighetssystem har vi nu lyckas uppnå det. Vitecs lösning innebär en stor kostnadsbesparing för oss. Samtidigt ger den oss en effektivare förvaltning utan onödig pappershantering. Med den nya tekniken arbetar vi även på ett betydligt miljövänligare sätt vilket känns mycket bra för oss, förklarar Karl-Johan Lindahl, på Wåhlin Fastigheter.
"Vi märker att våra kunder mer och mer tittar på hur de kan effektivisera sin verksamhet. Med våra mobila lösningar skapas förutsättningarna att arbeta mer effektivt genom att mindre tid behöver läggas på resor och administration. Våra kunder får helt enkelt mer tid till sina kunder genom ett effektivare arbetssätt", säger Tommy Hallberg, VD, Vitec Fastighetssystem.

Wåhlin Fastigheter AB
Wåhlin Fastigheter AB är ett av de större privatägda fastighetsföretagen i Stockholm, med ett 90- tal fastigheter bestående av ca 2 700 lägenheter, och ca 200 lokaler. Företaget är främst inriktat på långsiktig förvaltning av det egna fastighetsbeståndet och renovering av egna äldre bostads-hus. Administrativt och tekniskt sköts fastighetsförvaltningen av egen personal.

Vitec Fastighetssystem AB
Vitec Fastighetssystem AB erbjuder kompletta programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekonomistyrning, energiledning och kundkommunikation. Affärsområdet Fastighet har en omsättning på ca 60Mkr.

För mer information
Tommy Hallberg, Vitec, tel. 0733-018 220
Karl-Johan Lindahl, Wåhlin Fastigheter AB, tel. 08-514 935 11