Vitec Software Group AB (publ)

Vitecs delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:55 CEST

(Aktietorget: VIT B)

· RESULTAT FÖRE SKATT UPP 58 % TILL 5,0 MKR (3,1 MKR)
· VINST PER AKTIE UPP 43 % TILL 1,03 KR (0,72 KR)
· OMSÄTTNINGEN 41,8 MKR (41,7 MKR)
· FÖRBÄTTRADE MARGINALER OCH STARKARE KASSAFLÖDE
· EXPORTSONDERINGAR I NEDERLÄNDERNA OCH ENGLAND

ALLMÄNT
Effektivare internprocesser och synergivinster har fått positivt genomslag i marginaler och kassaflöde. Resultatet för Q2 är upp 133 % jämfört med förra året samtidigt som omsättningen nu ökar igen.
Tillsammans med Exportrådet genomförs två projekt för sondering av Vitecs exportmöjligheter. I Nederländerna utreds marknadsförutsättningarna för energi- och miljöredovisningssystem för fastighetsförvaltare och i England görs motsvarande utredning för prognossystem för elhandel. Dessa projekt utgör början på en långsiktig och målinriktad satsning för att öka Vitecs export.
Aktiviteter för att hitta kompletterande förvärv löper som en kontinuerlig process och flera nya kontakter har tagits.

EKONOMI
Kassaflödet från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital ökade med 44 % till 7,4 Mkr eller 2,07 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 2,1 Mkr (2,7 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 1,8 Mkr (1,4 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 19,9 Mkr (20,7 Mkr).

VERKSAMHETEN
Inom Affärsområde Fastighet kommer fokus under hösten att riktas mot att vidareutveckla affärsmodellen mot mer effektiva och sammansatta tjänster. Peter Ovrin, vd i Vitec Fastighetssystem lämnar Vitec den 3 september för nytt vd-uppdrag inom utbildningsbranschen. Johnny Kölfors är t.f. VD. Ny VD beräknas kunna tillsättas kring årsskiftet.
Affärsområde Energi växer med ökad export och fortsätter att bearbeta den nordiska marknaden. Stort intresse finns i Norge och även i Danmark hos nya kunder för el-prognoser.
Affärsområde Medias investeringar i affärsutveckling och intensifierad marknadsbearbetning har gett ökade licens- och avtalsintäkter. Orderingången är stark och lönsamheten god. Mediagruppen Swepress, med bl.a. Vimmerby Tidning, har valt Vitecs affärssystem Balans.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag som har ca 90 anställda och kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec utvecklar och säljer affärssystem och beslutsstöd till fastighets-, energi- och mediebranscherna. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD 070-659 49 39