Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Vitrysk demokratirörelse nekad registrering

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2009 09:16 CEST

På fredagen nekade de vitryska myndigheterna  paraplyorganisationen Asambleja officiell registrering. Asambleja, som förenar mer än hundra av Vitrysslands prodemokratiska frivilligorganisationer, förbjuds därmed att verka i landet. Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter uppmanar EU och Sveriges regering att reagera skarpt mot beslutet.

- Det är utan tvekan politiskt motiverat och visar tydligt att de mänskliga rättigheterna inte respekteras i Vitryssland, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla och fortsätter:

- Den bristande föreningsfriheten är ett av de mest centrala människorättsproblemen idag. Den bör därför ha en given plats i dialogen mellan EU och den vitryska regimen.

Som skäl för att neka Asambleja registrering anger myndigheterna att organisationens namn är alltför vagt. Det fullständiga namnet lyder i engelsk översättning "Assembly of pro-democratic NGOs of Belarus". Dessutom hävdas att själva registreringsproceduren genomförts på ett felaktigt sätt, något som Asamblejas ledning bestämt tillbakavisar.

- Myndigheternas motivering är löjeväckande. Det handlar helt enkelt om att de vill tysta oberoende röster och därmed motverka pluralism, säger Martin Uggla.

En av Asamblejas huvuduppgifter är att bevaka det oberoende civilsamhällets intressen. Som ett led i denna verksamhet har organisationen på senare år publicerat flera kritiska rapporter om hur föreningsfriheten kränks i Vitryssland.

Östgruppen bedriver sedan ett drygt år tillbaka Kampanj 193, till stöd för föreningsfriheten i Vitryssland. Kampanjens namn syftar på paragraf 193 i Vitrysslands brottsbalk, enligt vilken verksamhet i icke-registrerade organisationer betraktas som ett brott och kan medföra upp till två års fängelse.


För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Tfn: 070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.