ShareMusic & Performing Arts

Vitryssland runt på 7 dagar med FN-tåget

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2015 11:01 CEST

Den 23:e oktober stiger Share Music Sweden på FN-tåget UN70 Belarus Express i Minsk. Tåget ska lyfta fram de nya globala utvecklingsmålen i samband med FNs 70 årsdag.

Under en vecka arrangerar FN i Vitryssland en tågresa med aktiviteter i olika regioner. De 17 globala mål som uppmärksammas, syftar till en ekonomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling uppnås till 2030.

På tåget samlas FN-medarbetare från Vitryssland, representanter från FN:s medlemsstater samt ett brett spektrum av aktörer; tjänstemän, det civila samhället, den privata sektorn, ungdomar, konstnärer och företrädare för marginaliserade grupper.

Under den unika resan bidrar Share Music Sweden med seminarier, fotoutställning och filmvisning. Seminarierna arrangeras i Grodno, Brest och Gomel. Gemensamma seminarier planeras med Maxim Tank-universitetet i Vitebsk och på högskolan i Mogiljov.

Fotoutställningen ”Nya roller” presenterar konstnärliga bilder av fotograf Peter Lloyd, tagna under Share Musics stora föreställningar ”Gryning i Galamanta” och ”Hi-Hat Xpres”. Den ger uttryck för en jämlik scen, där människor med olika bakgrund, erfarenhet och förmågor är välkomna att ta plats.

– Det är fantastiskt roligt att delta i UN70 Belarus Express och få bidra med vår erfarenhet och lyfta kulturens roll i samhällsutvecklingen. Resan innebär också att vi stärker vårt eget rättighetsbaserade arbete och tar med ny kunskap hem, säger Sophia Alexandersson, konstnärlig ledare och verksamhetschef för Share Music Sweden.

– Just nu händer det mycket i landet. Nyss undertecknade Vitryssland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi har haft flera tidigare samarbeten i landet och nu pågår vårt projekt ”Sofit”, som genom kulturutövande ska synliggöra potential, oavsett funktionsförmåga.

Martin Åberg, Sveriges ambassadör i Minsk, välkomnar samarbetet:

– Detta en ypperlig möjlighet för Sverige att kunna bidra till UN70, där Share Music tydligt står för ett konstnärligt, inkluderande perspektiv.

Share Music Sweden är en internationell kulturorganisation som utvecklar scenkonsten genom banbrytande föreställningar och kurser med den konstnärliga processen i fokus.Workshops, föreläsningar och samarbetsprojekt är en viktig del av verksamheten. Här möts människor med olika förutsättningar och förmågor, för att skapa tillsammans.

Sofit är ett projekt som genom konstnärliga uttryck ska stärka människor med funktionsnedsättningar i Vitryssland, att ta plats på lika villkor i samhället. Projektpartners är Vitryska Statliga Pedagogiska M. Tank universitet och BelApDIiMi, en ideell stödförening för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Läs mer på: www.sharemusic.se/projekten/sofit

Share Music Sweden är en kulturorganisation som utvecklar scenkonsten genom banbrytande föreställningar och kurser med den konstnärliga processen i fokus.
www.sharemusic.se